คุณ รุจิรา เล็กสุวรรณกุล

ในห้องเรียนนั้น การได้พูดตามที่หล่าวซือพาพูดนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เป็นการฝึกที่เราอาจหาไม่ได้จากที่อื่น ๆ ….  การได้ฝึกพูดตามหล่าวซือบ่อย ๆ ทำให้เรากล้าเปล่งเสียงออกมาจากเป็นคำ   มาเป็นประโยค จากประโยคสั้น ๆ มาเป็นประโยคยาว ๆ เป็นการฝึกพูดโดยที่เราไม่รู้ตัว

การได้ฝึกพูดตามหล่าวซือบ่อย ๆ ทำให้เรามีความกล้าที่จะพูด และได้ฝึกออกเสียงตาม ซึ่งในตอนแรก ๆ อาจเป็นการยากสักหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนด้วยวิธีนี้ อาจมีพูดผิดบ้าง พูดติดขัดบ้าง พูดไม่ได้บ้าง ก็อย่าเพิ่งท้อใจ หมั่นฝึกไปเรื่อย ๆ เกาะติดกับหล่าวซือไปเรื่อย ๆ อย่าขาดตอน แล้วจะเห็นผลที่น่าอัศจรรย์ใจ

สิ่งที่สำคัญที่อย่างหนึ่งของการเรียนในห้องเรียนคือ การได้ฝึกฟังหล่าวซือพูด อย่างที่หล่าวซือพูดอยู่บ่อย ๆ ครั้งว่า หล่าวซือจะไม่พูดช้า ๆ แต่จะพูดเหมือนอย่างที่คนจีนทั่ว ๆ ไปพูด ๆกัน นั้น เป็นการฝึกการฟังที่มีประโยชน์มาก ๆ ให้เราได้ฝึกจับใจความจากจับได้ทีละคำ ก็จะค่อย ๆ ฟังได้มากขึ้นจับใจความได้มากขึ้น ไปจนถึงฝึกที่จะเดาคำศัพท์ที่ยังไม่ได้เรียน ไม่เคยเจอมาก่อนได้ ซึ่งผลต่าง ๆ เหล่านี้นั้นมาจากการที่หล่าวซือได้ฝึกพวกเราอย่างเข้มงวดนั้นเอง

นอกจากการได้ฝึกพูด ฝึกฟังในห้องเรียนตามที่หล่าวซือได้ฝึกให้แล้วนั้นเราควรกลับมาหาเวลาว่าง

หมั่นจดจำคำศัพท์ ฝึกอ่าน ฝึกเขียนบ่อย ๆ ด้วย การได้ฝึกอ่านในห้องเรียนอาจมีเวลาไม่มากพอ ดังนั้นในเวลานอกห้องเรียนควรหมั่นหาเวลาฝึกอ่านบ่อย ๆ  จะช่วยให้จดจำคำศัพท์ได้มาก และเวลาได้อ่านพร้อมกับเพื่อนในห้องเรียนยังทำให้เราสนุกกับการเรียนมากขึ้นด้วย

การเรียนภาษาจีนนอกจากต้องใช้ความตั้งใจทั้งในและนอกห้องเรียนแล้ว อยากให้ทุก ๆ คนเชื่อมั่นและศรัทธา ในวิธีการเรียนการสอนของหงหล่าวซือ เปิดใจและพยายามจดจำเคล็ดลับต่าง ๆ ที่หล่าวซือบอก แนะนำให้ทำ บวกกับการใส่ใจและขยันหมั่นทบทวนก็เป็นอาวุธสำคัญที่จะทำให้เราได้สนุกกับการเรียนมากยิ่งขึ้น และนำพาเราให้พัฒนาต่อ ๆ ไปจนถึงจุดหมายได้

รีวิวที่คุณอาจสนใจ