รีวิวจากผู้เรียน

หล่าวซือ มีความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดวิชาให้แก่ลูกศิษย์โดยไม่หวงวิชาเลยสิ่งที่ได้จากการเรียนในตอนนี้ก็คือ กล้าที่จะพูดกับชาวจีนมากขึ้น(พูดผิดๆถูกๆ ก็พอเดาออกบ้าง)  ส่วนมากก็เอาศัพท์ที่เรียนในตำราแหล่ะค่ะ ประทับใจวิธีการพูด การสอนและความละเอียดถี่ถ้วน คว

การอ่านออกเสียงถูกต้อง การสร้างประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ เทคนิคในการสังเกตจดจำคำหรือตัวอักษร  เทคนิคในการแปลความหมายจากประโยคตามหลักไวยากรณ์  เต็มไปด้วยความใส่ใจทุ่มเทให้ลูกศิษย์อย่างเต็มที่ ใช้เทคนิคในการอ่านท่องซ้ำๆ เพื่อเกิดความเคยชินโดย

เนื่องจากงานที่ทำอยู่มีการติดต่อซื้อขายกับต่างประเทศ แต่ยังไม่เคยทำการค้ากับจีน ปัจจุบันประเทศจีนมีบทบาทในตลาดโลกเป็นอย่างมาก ทำให้ภาษาจีนมีความจำเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ จึงอยากเรียนรู้ไว้เพื่อใช้งานในอนาคต     หล่าวซือ มีความตั้งใจในการสอนลูกศิษย์เป็

ได้เรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่เริ่มแรกของตำราจีนในปักกิ่งอย่างมีระบบและทำให้เรียนอย่างน่าสนใจและติดตามเพราะได้รับคำแนะนำจากหล่าวซือ ในขณะเรียนเรื่องการออกเสียง สำเนียงที่ใช้รูปแบบประโยคที่ถูกต้องตามแบบฉบับจีนปักกิ่ง ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในภาษาจีนอย่างถูกต

ผมเคยเรียนภาษาจีนมาตั้งแต่ตอนเด็ก ซึ่งเป็นวิธีการเรียนแบบเก่า ตัวอักษรแบบเก่าต้องยอมรับเลยว่ารู้น้อยมาก รู้จักหงหล่าวซือครั้งแรกจากรายการ ฅนต้นแบบ ทางช่อง TNN 24 True Vision จากการที่หล่าวซือได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ ผมรู้สึกเลยว่าน่าจะใช่หล่าวซือที่เราอยาก

ตอนมาปฐมนิเทศกับหล่าวซือปรากฏว่า ผมออกสำเนียงยังไม่ถูกต้อง ซึ่งหล่าวซือก็บอกว่าต้องลืมของเก่าให้หมด แล้วมาเริ่มเรียนกันใหม่ ตอนเด็กผมเรียนภาษาจีนมาบ้าง ตอนมาปฐมนิเทศกับหล่าวซือปรากฏว่า ผมออกสำเนียงยังไม่ถูกต้อง ซึ่งหล่าวซือก็บอกว่าต้องลืมของเก่าให้หมด แล้ว