รีวิวจากผู้เรียน

สอบติด จุฬาฯ คณะที่ตั้งใจ ด้วยคะแนนสอบ PAT 7.4 จีน 258 (จากคะแนนเต็ม 300) ส่วนตัวดิฉันสนใจที่จะศึกษาภาษาจีนมาตั้งแต่เด็ก ๆ แต่ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ ทั้งเรื่องเวลา การเดินทาง และอื่น ๆ ทำให้เพิ่งมีโอกาสได้ศึกษาอย่างจริงจัง

ได้เรียนรู้รากศัพท์ และ เรื่องเกี่ยวกับคนจีน ในชีวิตประจำวันและวรรณกรรม  หล่าวซือสอนเข้าใจง่ายและให้จำภาษาจีนได้เร็วค่ะ จากตอนแรกที่ฉันไม่ค่อยได้ภาษาจีนตอนนี้ภาษาจีนก็พัฒนาขึ้นมากค่ะ ทั้งสำเนียง การอ่าน การเขียน

ที่พี่มาเรียนกับหงหล่าวซือ คือคนเราจะมีจุดยืนและเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเริ่มจากวิธีคิดก่อน คิดอยากเรียนภาษาจีน คิดแล้วลงมือทำคือมาสมัครเรียนที่โรงเรียนกับหงหล่าวซือค่ะ พูดถึงเรียนกับจอคอมพิวเตอร์ดีมากค่ะ พี่ชอบมาก ทำให้เรามีสมาธิในการเรียนอย่างต่อเนื่อง ได้รับวิชาความรู้ในบทนั้นๆมากขึ้นค่ะ

หงหล่าวซือ สอนดีมากค่ะ !  หล่าวซือมีการทบทวนคำศัพท์ให้ตลอด  หล่าวซือให้คำศัพท์เยอะมากและมีการทวนคำศัพท์เก่าๆ  ทวนบทเรียนพูดซ้ำเพื่อให้คุ้นหูตลอด  เทคนิคการสอนของหงหล่าวซือดีค่ะ!

หงหล่าวซือสอนเข้าใจง่าย แม้จะไม่ได้เรียนสด โดยหงหล่าวซือสอนตั้งแต่พื้นฐานพยัญชนะ  การออกเสียง และ pinyin ต่างๆ  อีกทั้งระหว่างเรียนมีการฝึกพูด  และให้คำศัพท์ใหม่นอกจากในตำรา  ให้ความรู้การผสมดำในภาษาจีนช่วยให้เข้าใจที่มาของคำมากชึ้น&nbs

ชอบการนำเนื้อหาที่เรียนมาทบทวนและนำมาประยุกต์กับบทถัดไปทำให้ไม่ลืมเนื้อหาบทก่อนๆ และได้ความรู้ในบทต่อไปด้วย  ในขณะที่สอนคำศัพท์ก็ได้คำศัพท์อื่นๆเสริมเข้าไปด้วย  ในส่วนของการพูดก็คล่องขึ้นเพราะได้ฝึกพูดไปด้วย  พร้อมกับมีการเขียนตามคำบอกเป็นเห

ความรู้สึกหลังจากได้เรียนกับหงหล่าวซือ อย่างแรกที่รู้สึกได้เลยก็คือพัฒนาการของภาษาจีนที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ไม่ว่าจะการออกเสียงให้ถูกต้อง พูดได้อย่างลื่นไหล การจับใจความ เทคนิคการฟังให้เข้าใจบริบทได้โดยที่ไม่ต้องรู้คำศัพท์ทุกคำ หล่าวซือได้แบ่งปันนให้อย่าง

ความรู้สึกหลังจากที่ได้เรียนกับหงหล่าวซือ ได้พัฒนาภาษาจีนของตัวเองในทุกๆด้านให้ดีขึ้น ด้านการอ่าน หรือ การพูดภาษามีความคล่องขึ้นและพูดได้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ได้ฝึกและสนุกไปกับการพูดและการอ่านภาษาจีนด้านการฟังมี สามารถฟังและจับใจความได้มากยิ่งขึ้น สามาร

ความรู้สึกหลังจากที่ได้เรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ สอนเข้าใจง่าย สนุก เรียนชิวๆ ไม่เครียดค่ะ

ทั้งหมดนี้นี้ขอขอบพระคุณ หงหล่าวซือที่ให้โอกาสเรียนกับหนู และหล่าวซือก็ไม่ได้สอนให้หนูได้แค่ภาษาจีน หล่าวซือยังสอนให้หนูมีข้อคิดในการดำเนินชีวิตให้หนูอีกด้วย หนูคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่หล่าวซือมอบให้และแนวทางให้จะต้องทำให้หนูประสบความสำเร็จกับเป้าหมายที่หนูตั้งไว้อย่างแน่นอนค่ะ