คุณ จุฑามาศ วัชระวณิชชัย

หล่าวซือเน้นย้ำคำศัพท์หลายรอบเพื่อให้จำได้ สอนให้จำภาคอักษรจีน เช่น ผู้หญิง ผู้ชาย น้ำ ไฟ ดอกหญ้า ฯ เพราะว่าบางคำอาจไม่รู้ความหมาย แต่ถ้าเห็นภาคอักษรจีนก็ทำให้พอแปลได้ สอนรากศัพท์และตัวเต็ม เพิ่มศัพท์จีนให้เยอะทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น

รีวิวที่คุณอาจสนใจ