คุณฉิง

อ่านภาษาจีนได้คล่องขึ้น  มีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและคำศัพท์มากขึ้น พูดคล่องขึ้น

รีวิวที่คุณอาจสนใจ