ความรู้สึกน้อง “เตอร์ ตันติกร” ที่ได้เรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ

ความรู้สึกน้อง “เตอร์ ตันติกร” ที่ได้เรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ

การเรียนกับหงหล่าวซือที่ได้เรียนมาถึงปีที่ 2 ทำให้ผมได้ความรู้ภาษาจีนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำนวน เรื่องการพูด ฟัง อ่าน เขียน แปล การที่ได้เรียนกับหล่าวซือทำให้ผมได้นำไปใช้ในการเรียนภาษาจีนที่โรงเรียน  การสอบต่างๆ และการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน  หล่าวซือมีการสอดแทรกความรู้เรื่องสำนวนต่างๆ  ซึ่งนำเอาไปใช้ในการสอบ  Pat 7.4 หรือ HSK ได้อีกด้วย  ผมก็ไม่อยากเชื่อตัวเองเหมือนกัน  เพราะตั้งแต่วันแรกที่ได้เรียนกับหล่าวซือ ผมไม่มีความรู้เรื่องภาษาจีนเลยแม้แต่น้อย  จนได้เรียนกับหล่าวซือ 2 ปี  ทำให้ผมรู้เรื่องภาษาจีนและได้นำเอาไปใช้ในหลายๆอย่าง เช่น การสอบ PAT7.4 , HSK , HSKK  การแข่งพูดสุนทรพจน์และการแลกเปลี่ยนกับโรงเรียนต้าหลี่ของประเทศจีน  ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ล้วนเริ่มต้นจากการเรียนกับหงหล่าวซือ

ผลการสอบ PAT7.4 ได้คะแนน 219 / 300

ผลการสอบ  HSK 3 ได้คะแนน 240 /300

รีวิวที่คุณอาจสนใจ