fbpx

Tag - โครงสร้างภาษาจีน “ไปที่ไหน” 去 + สถานที่

01.ภาษาจีน โครงสร้าง 去 ไป + สถานที่ ใช้ยังไง หงหล่าวซือ

โครงสร้างภาษาจีน “ไปที่ไหน” 去 + สถานที่

โครงสร้างภาษาจีน “ไปที่ไหน” 去 + สถานที่  วันนี้เรามาฝึกใช้โครงสร้างภาษาง่ายๆกันนะครับ คำว่า “ไป” ในภาษาจีนพูดอย่างไร “ไปที่ไหน” ถามอย่างไร [...]