fbpx

Tag - ภาษาจีนระดับสูง

ภูมิใจในความสำเร็จของนักเรียนที่จบหลักสูตรภาษาจีนระดับสูง ปี 6

ในที่สุด เราก็ได้ฟันฝ่าอุปสรรคนานา จนกระทั่งมาถึงจุดหมายปลายทางของการเรียนภาษาจีนหลักสูตร 6 ปี ในขณะที่เรายืนอยู่บนยอดเขาแห่งความสำเร็จนี้ ความเหน็ดเหนื่อยที่เคยรู้สึกและสัมผัสมาได้อันตรธานไปสิ้น สิ่งที่หลงเหลือไว้ มีแต่ความภาคภูมิใจ [...]