fbpx

Tag - บทความ

金 全 หงหล่าวซือ

ตอนที่ 5 ความแตกต่างของ 金 / 全

ตอนที่ 5 ความแตกต่างของ 金 / 全 ในภาษาจีน ตัวอักษรที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกันมีมากมาย บางตัวมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับผู้เรียนใหม่ๆในการจำแนกแยกแยะ [...]

เยี่ยมไข้

ผลไม้ต้องห้ามเมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยในประเทศจีน เรียบเรียงโดย หงหล่าวซือ

ผลไม้ต้องห้ามเมื่อไปเยี่ยมผู้ป่วยในประเทศจีน คนจีนมีความเชื่อมากมาย เรื่องที่ถือก็มากมาย อยู่กับคนจีนหรือไปอยู่เมืองจีน ต้องเรียนรู้เอาไว้ จะได้ไม่ทำในสิ่งที่คนไทยเราถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่สำหรับคนจีนแล้วกลับเป็นเรื่องที่ต้องห้ามหรือควรหลีกเลี่ยง เวลาไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล จะไปมือเปล่าก็กระไรอยู่ ควรมีอะไรติดไม้ติดมือไป โดยทั่วไป [...]