A-Level ภาษาจีน (3)

A-Level (3)

A-Level ภาษาจีน (3)

ฝึกทำข้อสอบ เก็งข้อสอบ PAT 7.4 โดยโจทย์ที่หงหล่าวซือแต่งขึ้น ความยากระดับเดียวกับข้อสอบจริง
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

เนื้อหา คอร์สตะลุยโจทย์ ข้อสอบ A-Level ภาษาจีน part – 3

  • ฝึกทำข้อสอบ A-Level ภาษาจีน
  • เก็งข้อสอบ A-Level ภาษาจีน โดยโจทย์ที่หงหล่าวซือแต่งขึ้น ความยากระดับเดียวกับข้อสอบจริง
  • เน้นคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยจากข้อสอบจริง
  • อธิบายถึงที่มา ความหมาย และรากศัพท์ของคำศัพท์

ประกอบไปด้วย

  • เข้าชมผ่าน Application / โปรแกรม ผ่านอุปกรณ์ Tablet, Mobile, Notebook, PC
  • Video on Demand
  • หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน
  • เรียนได้ไม่จำกัดภายใน 90 วัน
Ios
Android
Win

คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์อื่น ๆ

คำศัพท์ประมาณ 60 คำ , บุรุษสรรพนาม, การทักทายในชีวิตประจำวัน, การบอกเวลา การกล่าวขอบคุณและวิธีการตอบ

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 140 คำ, โครงสร้างต่างๆในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น เช่น การซื้อของ การรับประทานอาหาร  การลาป่วย การไปหาหมอที่โรงพยาบาล

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 200 คำ, การแนะนำตัวและแนะนำผู้อื่น, ครอบครัว สมาชิก ความสัมพันธ์, ระดับการศึกษา ผลการศึกษา

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 150 คำ, โครงสร้าง และวันต่างๆของสัปดาห์, การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันที่, ห้างสรรพสินค้าและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง, อุณหภูมิและสภาพอากาศ

3,600 ฿