ภาษาจีนเร่งรัด

ภาษาจีนเร่งรัด

ภาษาจีนเร่งรัด

เป็นหลักสูตรที่เน้นฝึกการพูด การฟัง การอ่านอย่างเข้มข้น หงหล่าวซือทำขึ้นพิเศษ เพื่อปูพื้นฐานภาษาจีนอย่างเข้มข้นและรวดเร็ว

เนื้อหา

คอร์สภาษาจีนเร่งรัดเป็นหลักสูตรที่เน้นฝึกการพูด การฟัง การอ่านอย่างเข้มข้น หงหล่าวซือทำขึ้นพิเศษ เพื่อปูพื้นฐานภาษาจีนอย่างเข้มข้นและรวดเร็ว เป็นการปูทางเข้าสู่ภาษาจีนเฉพาะทางในหลักสูตรต่อไป ที่นักเรียนเรียนแล้วนำไปใช้งานได้จริงในสาขาอาชีพตัวเอง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีน หรือมีเพียงเล็กน้อย

เนื้อหาคอร์สภาษาจีนเร่งรัด

 • Pinyin อย่างละเอียด
 • การทักทาย
 • การถามไถ่
 • การกล่าวขอบคุณ
 • การแนะนำตัว
 • การถาม-ตอบสัญชาติ
 • การไปซื้อของ รับประทานอาหาร หาหมอ เดินเล่น ทำงาน พักผ่อน เป็นต้น
 • การรับคน
 • การคืนของ
 • วิธีการโดยสาร
 • การถาม-ตอบตำแหน่ง
 • คำกริยาพื้นฐาน
 • คำเชื่อม
 • คำศัพท์เครือญาติ
 • คำศัพท์สถานที่
 • คำศัพท์ประเทศ
 • ไวยากรณ์พื้นฐาน
 • รูปแบบประโยคย้อนถาม
 • รูปแบบประโยคแสดงความขัดแย้ง / ตรงกันข้าม
 • รูปแบบประโยคบอกเล่า
 • รูปแบบประโยค “ไป + สถานที่ + กริยา”
 • รูปแบบประโยค “อยู่ที่ + สถานที่ + กริยา”
 • รูปแบบประโยค “มา + สถานที่ + กริยา”
 • การตั้งคำถามรูปแบบต่างๆ
 • การแสดงความเป็นเจ้าของ
 • การตอบรับ / ปฏิเสธ และเนื้อหาอีกมากมายในคอร์สเรียน

ประกอบไปด้วย

 • เข้าชมผ่าน Application / โปรแกรม ผ่านอุปกรณ์ Tablet, Mobile, Notebook, PC
 • Video on Demand
 • หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน
 • เรียนได้ไม่จำกัดภายใน 90 วัน
Ios
Android
Win

คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์อื่น ๆ

คำศัพท์ประมาณ 60 คำ , บุรุษสรรพนาม, การทักทายในชีวิตประจำวัน, การบอกเวลา การกล่าวขอบคุณและวิธีการตอบ

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 140 คำ, โครงสร้างต่างๆในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น เช่น การซื้อของ การรับประทานอาหาร  การลาป่วย การไปหาหมอที่โรงพยาบาล

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 200 คำ, การแนะนำตัวและแนะนำผู้อื่น, ครอบครัว สมาชิก ความสัมพันธ์, ระดับการศึกษา ผลการศึกษา

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 150 คำ, โครงสร้าง และวันต่างๆของสัปดาห์, การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันที่, ห้างสรรพสินค้าและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง, อุณหภูมิและสภาพอากาศ

3,600 ฿