ภาษาจีนมาตรฐาน 4

คอร์สภาษาจีนออนไลน์ มาตรฐาน 4

ภาษาจีนมาตรฐาน 4

คำศัพท์ประมาณ 200 คำ, การแนะนำตัวและแนะนำผู้อื่น, ครอบครัว สมาชิก ความสัมพันธ์, ระดับการศึกษา ผลการศึกษา

เนื้อหา

เนื้อหา
 • คำศัพท์ประมาณ 200 คำ
 • การแนะนำตัวและแนะนำผู้อื่น
 • ครอบครัว สมาชิก ความสัมพันธ์
 • ระดับการศึกษา ผลการศึกษา
 • อาชีพ สถานที่ทำงาน
 • ประเทศ สัญชาติ ภาษา
 • การวางแผนท่องเที่ยว
 • การฉลองวันเกิด
 • การให้ของขวัญ
 • คำอวยพรในวาระต่างๆ
 • การแสดงความถ่อมตัวเมื่อได้รับคำชม
 • การสะกดเสียงพินอินในระดับที่เข้มข้นขึ้น
ไวยากรณ์ / หลักภาษา
 • การใช้คำต่างๆ
  • 应该 (ควรจะ / น่าจะ / สมควร)
  • 会、能、可以 (เป็น / สามารถ / ได้)
  • 有点儿 (เล็กน้อย)
  • 还可以 (พอใช้ได้ / พอไหว)
  • 记得 (จำได้ว่า)
  • 几、多少 (กี่ / เท่าไหร่)
  • 长得 (เพื่อบ่งบอกรูปร่าง หน้าตา สติปัญญา)
 • การใช้โครงสร้างต่างๆ เช่น
  • 先…然后…最后… (ก่อน…จากนั้น…สุดท้าย)
  • 先…再… 最后… (ก่อน…ค่อย…สุดท้าย)
  • 太…了 (…จังเลย )
  • 虽然…但是 (ถึงแม้ …แต่…)
 • ความแตกต่างระหว่าง 语言 / …文/ …语/ …话
 • การใช้ลักษณะนาม (量词)
 • การใช้โครงสร้างซ้ำคำกริยา (动词重叠) เพิ่มเติม
 • การตั้งคำถามแบบ 正反疑问句

ประกอบไปด้วย

 • เข้าชมผ่าน Application / โปรแกรม ผ่านอุปกรณ์ Tablet, Mobile, Notebook, PC
 • Video on Demand
 • หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน
 • เรียนได้ไม่จำกัดภายใน 90 วัน
Ios
Android
Win

คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์อื่น ๆ

คำศัพท์ประมาณ 60 คำ , บุรุษสรรพนาม, การทักทายในชีวิตประจำวัน, การบอกเวลา การกล่าวขอบคุณและวิธีการตอบ

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 140 คำ, โครงสร้างต่างๆในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น เช่น การซื้อของ การรับประทานอาหาร  การลาป่วย การไปหาหมอที่โรงพยาบาล

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 200 คำ, การแนะนำตัวและแนะนำผู้อื่น, ครอบครัว สมาชิก ความสัมพันธ์, ระดับการศึกษา ผลการศึกษา

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 150 คำ, โครงสร้าง และวันต่างๆของสัปดาห์, การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันที่, ห้างสรรพสินค้าและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง, อุณหภูมิและสภาพอากาศ

3,600 ฿