ภาษาจีนมาตรฐาน 3

คอร์สภาษาจีนออนไลน์ มาตรฐาน 3

ภาษาจีนมาตรฐาน 3

คำศัพท์ประมาณ 140 คำ, โครงสร้างต่างๆในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น เช่น การซื้อของ การรับประทานอาหาร  การลาป่วย การไปหาหมอที่โรงพยาบาล

เนื้อหา

เนื้อหา
  • คำศัพท์ประมาณ 140 คำ
  • การปูพื้นฐานคำศัพท์ โครงสร้างต่างๆในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น
  • บทสรุปที่นำคำศัพท์ โครงสร้าง ประโยคที่เรียนผ่านมา และศัพท์ใหม่ มาสร้างเป็นประโยคกว่า 120 ประโยคที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การซื้อของ การรับประทานอาหาร การทำงาน การเจ็บป่วย การลาป่วย การไปหาหมอที่โรงพยาบาล การแนะนำตัวและแนะนำผู้อื่น การเชิญชวนมาเที่ยวเมืองไทย การรับสายโทรศัพท์ การบอกให้โทรกลับ การอวยพรวันเกิด สภาพภูมิอากาศ  เป็นต้น
  • การสะกดเสียงพินอินในระดับที่เข้มข้นขึ้น

ประกอบไปด้วย

  • เข้าชมผ่าน Application / โปรแกรม ผ่านอุปกรณ์ Tablet, Mobile, Notebook, PC
  • Video on Demand
  • หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน
  • เรียนได้ไม่จำกัดภายใน 90 วัน
Ios
Android
Win

คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์อื่น ๆ

คำศัพท์ประมาณ 60 คำ , บุรุษสรรพนาม, การทักทายในชีวิตประจำวัน, การบอกเวลา การกล่าวขอบคุณและวิธีการตอบ

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 140 คำ, โครงสร้างต่างๆในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น เช่น การซื้อของ การรับประทานอาหาร  การลาป่วย การไปหาหมอที่โรงพยาบาล

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 200 คำ, การแนะนำตัวและแนะนำผู้อื่น, ครอบครัว สมาชิก ความสัมพันธ์, ระดับการศึกษา ผลการศึกษา

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 150 คำ, โครงสร้าง และวันต่างๆของสัปดาห์, การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันที่, ห้างสรรพสินค้าและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง, อุณหภูมิและสภาพอากาศ

3,600 ฿