ภาษาจีนมาตรฐาน 2

คอร์สภาษาจีนออนไลน์ มาตรฐาน 2

ภาษาจีนมาตรฐาน 2

คำศัพท์ประมาณ 110 คำ, คำบอกช่วงเวลา, คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงาน (เพิ่มเติม) เช่น ลางาน ทำOT งานยุ่ง

เนื้อหา

เนื้อหา
 • คำศัพท์ประมาณ 110 คำ
 • คำบอกช่วงเวลา
 • คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงาน (เพิ่มเติม) เช่น ลางาน ทำOT งานยุ่ง
 • มื้ออาหารและการรับประทานอาหาร เช่น ทานข้าวหรือยัง เชิญทานข้าว ขอเป็นเจ้ามือ
 • นับเลข ตั้งแต่หลักหน่วยถึงหลักพันล้าน การอ่านยอดเงิน
 • วิธีการอ่านตัวอักษร “一”   การแก้เสียงอ่านในรูปแบบการใช้ต่างๆ
 • การถาม-ตอบราคาสินค้า พร้อมบอกความรู้สึกถูกหรือแพง
 • การถาม-ตอบจำนวนสมาชิกในครอบครัว
 • การขอและการให้หมายเลขโทรศัพท์ การขอสาย การต่อสาย
 • กฎและการสะกดเสียงพินอินในระดับที่เข้มข้นขึ้น
ไวยากรณ์ / หลักภาษา
 • การใช้คำต่างๆ
 • 都 (ทั้งหมด ต่างก็)
 • 就 ≠ 才 (ก็ ≠ ถึง)
 • 要、不用 (ต้อง / ไม่ต้อง)
 • 请问 เพื่อเน้นความสุภาพในคำถาม
 • 真 (จริง) เพื่อขยาย 很 (มาก)
 • 常、常常、不常 (บ่อย / บ่อยๆ / ไม่บ่อยนัก)
 • 这样、那样、哪样、怎么样 (แบบนี้ / แบบนั้น / แบบไหน / เป็นอย่างไร)
 • การใช้โครงสร้าง 还没(有)… 呢  (ยังไม่ได้…เลย)

ประกอบไปด้วย

 • เข้าชมผ่าน Application / โปรแกรม ผ่านอุปกรณ์ Tablet, Mobile, Notebook, PC
 • Video on Demand
 • หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน
 • เรียนได้ไม่จำกัดภายใน 90 วัน
Ios
Android
Win

คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์อื่น ๆ

คำศัพท์ประมาณ 60 คำ , บุรุษสรรพนาม, การทักทายในชีวิตประจำวัน, การบอกเวลา การกล่าวขอบคุณและวิธีการตอบ

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 140 คำ, โครงสร้างต่างๆในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น เช่น การซื้อของ การรับประทานอาหาร  การลาป่วย การไปหาหมอที่โรงพยาบาล

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 200 คำ, การแนะนำตัวและแนะนำผู้อื่น, ครอบครัว สมาชิก ความสัมพันธ์, ระดับการศึกษา ผลการศึกษา

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 150 คำ, โครงสร้าง และวันต่างๆของสัปดาห์, การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันที่, ห้างสรรพสินค้าและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง, อุณหภูมิและสภาพอากาศ

3,600 ฿