ภาษาจีนมาตรฐาน 1

คอร์สภาษาจีนออนไลน์ มาตรฐาน 1

ภาษาจีนมาตรฐาน 1

คำศัพท์ประมาณ 60 คำ , บุรุษสรรพนาม, การทักทายในชีวิตประจำวัน, การบอกเวลา การกล่าวขอบคุณและวิธีการตอบ

เนื้อหา

เนื้อหา
 • คำศัพท์ประมาณ 60 คำ
 • บุรุษสรรพนาม
 • การทักทายในชีวิตประจำวัน
 • การบอกเวลา
 • การกล่าวขอบคุณและวิธีการตอบ
 • การทำงาน เช่น สถานที่ทำงาน การเข้า-ออกงาน
 • กฎและการสะกดเสียงด้วยระบบพินอิน
 • กฎและวิธีการเขียนอักษรจีน
ไวยากรณ์ / หลักภาษา
 • การตอบรับและปฏิเสธด้วย 有 (มี) และ 没有 (ไม่มี)
 • การปฏิเสธด้วยคำว่า 不 (ไม่)
 • กฎการเปลี่ยนเสียงของ 不
 • การตั้งคำถามด้วยคำว่า 吗、吧、呢
 • การใช้คำว่า 也 (ก็…เหมือนกัน)
 • การใช้คำว่า 了(แล้ว) และ 还 (ยัง)
 • การใช้คำว่า 一点儿
 • การใช้โครงสร้างซ้ำคำกริยา(动词重叠)

ประกอบไปด้วย

 • เข้าชมผ่าน Application / โปรแกรม ผ่านอุปกรณ์ Tablet, Mobile, Notebook, PC
 • Video on Demand
 • หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน
 • เรียนได้ไม่จำกัดภายใน 90 วัน
Ios
Android
Win

คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์อื่น ๆ

คำศัพท์ประมาณ 60 คำ , บุรุษสรรพนาม, การทักทายในชีวิตประจำวัน, การบอกเวลา การกล่าวขอบคุณและวิธีการตอบ

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 140 คำ, โครงสร้างต่างๆในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น เช่น การซื้อของ การรับประทานอาหาร  การลาป่วย การไปหาหมอที่โรงพยาบาล

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 200 คำ, การแนะนำตัวและแนะนำผู้อื่น, ครอบครัว สมาชิก ความสัมพันธ์, ระดับการศึกษา ผลการศึกษา

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 150 คำ, โครงสร้าง และวันต่างๆของสัปดาห์, การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันที่, ห้างสรรพสินค้าและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง, อุณหภูมิและสภาพอากาศ

3,600 ฿