พิชิตศัพท์ HSK 2

Chinese 06

พิชิตศัพท์ HSK 2

คำศัพท์และคำศัพท์เสริมจากข้อสอบ HSK 2 ในอดีตรวม 161 คำ (คำศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาจากในระดับ HSK 1) ประโยคตัวอย่าง 240 ประโยค พร้อมพินอิน
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

เนื้อหา

 • คำศัพท์และคำศัพท์เสริมจากข้อสอบ HSK 2 ในอดีตรวม 161 คำ (คำศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาจากในระดับ HSK 1)
 • ประโยคตัวอย่าง 240 ประโยค พร้อมพินอิน
 • คำศัพท์ทุกคำ มีพินอิน คำแปลไทยอย่างครบถ้วน และประโยคตัวอย่างการใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย
 • สอนออกเสียงทุกคำอย่างชัดเจนและถูกต้อง
 • วิเคราะห์และอธิบายถึงที่มาของคำศัพท์
 • ลงลึกและอธิบายหมวดนำอักษรจีนของคำศัพท์แต่ละตัว เพื่อให้เข้าใจความหมาย ทราบถึงที่มา ให้ง่ายต่อการจดจำคำศัพท์ และใช้ในการเดาความหมายที่แม่นยำของคำศัพท์ในข้อสอบ
 • ประโยคตัวอย่างการใช้จากทั้งคำศัพท์และคำศัพท์เสริมทุกคำในระดับ HSK 2 รวมถึงนำคำศัพท์ที่อยู่ในระดับ HSK 1 มาเสริมในประโยคด้วย ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงวิธีการใช้ การวางตำแหน่งของศัพท์
 • อธิบายวิธีการแปลและใช้โครงสร้างประโยคแต่ละรูปแบบ
 • แปลทุกประโยคตัวอย่างเป็นภาษาจีนอย่างละเอียด
 • คำศัพท์และประโยคในคอร์สนี้ สามารถนำไปใช้สอบได้จริงและใช้ในชีวิตประจำวันได้

ประกอบไปด้วย

 • เข้าชมผ่าน Application / โปรแกรม ผ่านอุปกรณ์ Tablet, Mobile, Notebook, PC
 • Video on Demand
 • หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน
 • เรียนได้ไม่จำกัดภายใน 90 วัน
Ios
Android
Win

คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์อื่น ๆ

คำศัพท์ประมาณ 60 คำ , บุรุษสรรพนาม, การทักทายในชีวิตประจำวัน, การบอกเวลา การกล่าวขอบคุณและวิธีการตอบ

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 140 คำ, โครงสร้างต่างๆในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น เช่น การซื้อของ การรับประทานอาหาร  การลาป่วย การไปหาหมอที่โรงพยาบาล

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 200 คำ, การแนะนำตัวและแนะนำผู้อื่น, ครอบครัว สมาชิก ความสัมพันธ์, ระดับการศึกษา ผลการศึกษา

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 150 คำ, โครงสร้าง และวันต่างๆของสัปดาห์, การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันที่, ห้างสรรพสินค้าและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง, อุณหภูมิและสภาพอากาศ

3,600 ฿