ปูพื้นฐานภาษาจีนเข้มข้น 1

คอร์สปูพื้นฐานภาษาจีนเข้มข้น 1

ปูพื้นฐานภาษาจีนเข้มข้น 1

การแนะนำตัว การทักทาย การขอบคุณ การกล่าวต้อนรับ การทำงาน การเดินทาง การบอกวันเวลา

เนื้อหา

รายละเอียดคอร์ส ภาษาจีนเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น

  • การแนะนำตัว การทักทาย การขอบคุณ การกล่าวต้อนรับ
  • การทำงาน การเดินทาง การบอกวันเวลา
  • การซื้อ-ขายของ การเลือกของ การบอก-ถามราคา
  • การสั่งอาหาร การเสริฟอาหาร การบอกรสชาติอาหาร
  • การออกความเห็น การบอกความพึงพอใจ การบอกความรักชอบ
  • การคุยโทรศัพท์ การไปดูภาพยนตร์ เป็นต้น

ประกอบไปด้วย

  • เข้าชมผ่าน Application / โปรแกรม ผ่านอุปกรณ์ Tablet, Mobile, Notebook, PC
  • Video on Demand
  • หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน
  • เรียนได้ไม่จำกัดภายใน 90 วัน
Ios
Android
Win

คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์อื่น ๆ

คำศัพท์ประมาณ 60 คำ , บุรุษสรรพนาม, การทักทายในชีวิตประจำวัน, การบอกเวลา การกล่าวขอบคุณและวิธีการตอบ

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 140 คำ, โครงสร้างต่างๆในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น เช่น การซื้อของ การรับประทานอาหาร  การลาป่วย การไปหาหมอที่โรงพยาบาล

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 200 คำ, การแนะนำตัวและแนะนำผู้อื่น, ครอบครัว สมาชิก ความสัมพันธ์, ระดับการศึกษา ผลการศึกษา

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 150 คำ, โครงสร้าง และวันต่างๆของสัปดาห์, การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันที่, ห้างสรรพสินค้าและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง, อุณหภูมิและสภาพอากาศ

3,600 ฿