ติวศัพท์ HSK 4 คอร์ส 2

ติวศัพท์ HSK 4 คอร์ส 2

ติวศัพท์ HSK 4 คอร์ส 2

มุ่งเน้นการติวคำศัพท์ HSK 4 โดยเฉพาะ คอร์สติวศัพท์ HSK 4 แบ่งออกเป็น 3 คอร์ส รวมคำศัพท์ 1,200 คำ 2,286 ประโยค
หมวดหมู่ :

เนื้อหา

 • มุ่งเน้นการติวคำศัพท์ HSK 4 โดยเฉพาะ
 • คอร์สติวศัพท์ HSK 4 แบ่งออกเป็น 3 คอร์ส รวมคำศัพท์ 1,200 คำ 2,286 ประโยค
 • คอร์สติวศัพท์ HSK 4 คอร์ส 1 มีคำศัพท์ 400 คำรวมประโยคตัวอย่างการใช้คำ 754 ประโยค
 • คำศัพท์ทุกคำ มีพินอิน คำแปลไทย และประโยคตัวอย่างการใช้ประกอบที่มีความหลากหลาย
 • พาไปสัมผัสกับภาษาและประโยคตัวอย่างที่สมจริงกับในสนามสอบจนเกิดความคุ้นเคย
 • เจาะลึกคำต่างๆถึงรากศัพท์ เรียนรู้ถึงที่มาของคำ
 • พาอ่านออกเสียงประโยคตัวอย่างอย่างชัดเจนและถูกต้อง
 • พาท่องศัพท์แบบอ่านประโยค จนเกิดความคุ้นเคยกับภาษาระดับ HSK 4
 • แปลประโยคภาษาจีนเป็นไทยอย่างละเอียด
 • สอนการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค
 • คำศัพท์และประโยคในคอร์สนี้ สามารถนำไปใช้สอบได้จริง และใช้ในชีวิตประจำวันได้

ประกอบไปด้วย

 • เข้าชมผ่าน Application / โปรแกรม ผ่านอุปกรณ์ Tablet, Mobile, Notebook, PC
 • Video on Demand
 • หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน
 • เรียนได้ไม่จำกัดภายใน 90 วัน
Ios
Android
Win

คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์อื่น ๆ

คำศัพท์ประมาณ 60 คำ , บุรุษสรรพนาม, การทักทายในชีวิตประจำวัน, การบอกเวลา การกล่าวขอบคุณและวิธีการตอบ

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 140 คำ, โครงสร้างต่างๆในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น เช่น การซื้อของ การรับประทานอาหาร  การลาป่วย การไปหาหมอที่โรงพยาบาล

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 200 คำ, การแนะนำตัวและแนะนำผู้อื่น, ครอบครัว สมาชิก ความสัมพันธ์, ระดับการศึกษา ผลการศึกษา

3,600 ฿

คำศัพท์ประมาณ 150 คำ, โครงสร้าง และวันต่างๆของสัปดาห์, การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันที่, ห้างสรรพสินค้าและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง, อุณหภูมิและสภาพอากาศ

3,600 ฿