fbpx

Honglaoshi Channel

เปิดรับสมัครแล้วคอร์สสด เรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ สำหรับผู้เริ่มต้น

เปิดรับสมัครแล้วคอร์สสด เรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ สำหรับผู้เริ่มต้น

เปิดรับสมัครแล้วคอร์สสด เรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ สำหรับผู้เริ่มต้น ห้ามพลาด ! กับโอกาสดีๆในการเรียนภาษาจีนแบบสดๆกับหงหล่าวซือ ด้วยคอร์สภาษาจีนมาตรฐาน สำหรับผู้เริ่มต้น ที่จะเผยเคล็ดลับการฝึกใช้ภาษาจีนทั้ง 5 [...]

ขาดความรักชอบในงาน 缺乏热爱 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.28

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.28 ”ขาดความรักชอบในงาน 缺乏热爱” “缺乏对事业的热爱,才华也是无用的。 Quēfá duì shìyè de rè’ài, [...]

วันสุดท้ายของชีวิต 生命的最后一天 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.27

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.27 วันสุดท้ายของชีวิต 生命的最后一天” “把活着的每一天看作生命的最后一天。 Bǎ huó zhe de měi [...]

โอกาสที่ทิ้งไป 放弃的机会 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.26

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.26 “放弃的机会 โอกาสที่ทิ้งไป”   “生命太过短暂,今天放弃了的机会,明天不一定重来。 Shēngmìng tàiguò duǎnzàn, jīntiān fàngqì [...]

ไม่สำเร็จก็ไม่สูญเปล่า 不成功不等于空白- เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.25

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.25 “不成功不等于空白 ไม่สำเร็จก็ไม่สูญเปล่า”   “努力过的,即使不成功,也不至于空白。 Nǔlì guo de, jíshǐ bù [...]

ไม่ต้องแหงนมองคนอื่น 不必仰望别人- เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.24

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.24 “不必仰望别人 ไม่ต้องแหงนมองคนอื่น”   “不必仰望别人,自己亦是风景。 Búbì yǎngwàng biérén, zìjǐ yì [...]

ยืนหยัดและละทิ้ง 坚持与放弃 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.23

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.23 “ยืนหยัดและละทิ้ง   坚持与放弃” “昨天删去,今天留给回忆,明天争取,对的坚持,错的放弃。 Zuótiān shānqù, jīntiān liúgěi huíyì, [...]

ไม่หวังสิ่งตอบแทน 不求回报 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.21

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.21 “ไม่หวังสิ่งตอบแทน   不求回报” “人的一生应当像美丽的花,自己无所求,却给人间以美。 Rén de yìshēng yīngdāng xiàng [...]

ทางต้องเดินเอง 路要自己走 – เรียนภาษาจีนผ่านคำคมกับหงหล่าวซือ EP.20

“เรียนภาษาจีนผ่านคำคม” กับ”หงหล่าวซือ” EP.20 “ทางต้องเดินเอง   路要自己走” “望远镜可以望见远的目标,却不能代替你走半步。 Wàngyuǎnjìng kěyǐ wàngjiàn yuǎn de [...]