fbpx

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูง 2012

C017

อัญญดา เกตุหิรัญ

ชื่อเล่น: -อาชีพ: -คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 3วันที่เรียน: วันศุกร์การสอนของหล่าวซือคือ การให้เราได้ซึมซับในภาษาโดยให้เราหัดฟัง พูดตอบโต้ อ่านโต้ตอบ [...]

C002

อรรถพงษ์ อู่สินทรัพย์

ชื่อเล่น: เปี๊ยกอาชีพ: จำหน่ายท่อน้ำ และอุปกรณ์ประปา ครบวงจรคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 3วันที่เรียน: วันศุกร์หล่าวซือมีความเอาใจใส่ต่อนักเรียนทุกคน ให้ความเป็นกันเอง [...]

C010

สุดารัตน์ เลาหวิศิษฏ์

ชื่อเล่น: สุอาชีพ: จำหน่ายสปริงเกอร์และหัวน้ำพุคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่เรียนกับโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร (หงหล่าวซือ) [...]

C016

สิริภรณ์ เดชาทวีกุล

ชื่อเล่น: หลิงหลิงอาชีพ: -คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์หลังจากที่ได้มาเรียนภา­­­ษากับหงเหล่าซือเป็นเวลาหลายปี ทำให้มี การพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนมากขึ้น จากที่รู้จักแค่คำว่า“หนีห่าว” [...]

C013

วิรัน ธรรมาภรณ์พิลาศ/สว่างพงศ์ หมวดเพชร

ชื่อเล่น: เอิง/หมีอาชีพ: ผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี บริษัท ไอที เบเคอรี่ จำกัดคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: [...]

C007

วิมล ปริธัญ

ชื่อเล่น: ปุ๋ยอาชีพ: พนักงาน บ.โนวาร์ติส(ประเทศไทย)จำกัดคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์จากหนทางการเรียนที่ผ่านมาร่วม 10 กว่าปีไม่ว่าจะเป็นคอร์สใดๆ [...]

C011

รัตนา วสันต์ขจร

ชื่อเล่น: -อาชีพ: ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ บมจ.เสถียรสเตนเลสสตีลคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์วันหนึ่ง ดิฉันได้รับคำสั่งจากบริษัทฯ ให้ไปดูงานที่ประเทศจีน [...]

C009

ภาคฒณัฏฐ์ ภัทรฤทธิศักดิ์

ชื่อเล่น: เบิ้ลอาชีพ: อู่รถแทร๊กเตอร์คอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์หงหล่าวซือตั้งใจสอนและถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนตลอดเวลา หล่าวซือ มีพลังตลอด 3 [...]

C022

ภณิดา ชนวิทยาสิทธิกุล

ชื่อเล่น: เอ๋อาชีพ: พนักงานหน่วยงานของรัฐคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันศุกร์หลายคนบอกว่าภาษาจีนเป็นภาษาที่ยาก ในฐานะของคนที่ทั้งชีวิต ก็ไม่ได้เรียนภาษามากมายและลึกซึ้งพอที่จะบอกใครได้ว่าภาษาไหน ยากภาษาไหนง่าย [...]

C008

พิเชษฐ สินธุวงษ์ภูษา

ชื่อเล่น: เสถียรอาชีพ: พนักงานบริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัดคอร์สที่เรียน: คอร์สมาตรฐานปี 4วันที่เรียน: วันพุธความประทับใจของนักเรียนที่มีต่อหงหล่าวซือ โรงเรียนและเพื่อนๆ [...]