โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร รับรางวัล“ระดับดีมาก”

C92u1818

โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร(หงหล่าวซือ) ได้รับรางวัลโรงเรียนนอกระบบที่ได้รับมาตรฐานมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ใน “ระดับดีมาก” ประจำปี 2557

โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร(หงหล่าวซือ) ได้เข้าร่วมการประเมินคุณภาพโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการ (สช.)  ทำหน้าที่ในการประเมินคุณภาพโรงเรียนเอกชนนอกระบบในครั้งนี้  และเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร(หงหล่าวซือ)  ได้ผ่านการประเมินคุณภาพ เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐาน มีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ใน “ระดับดีมาก”ประจำปี 2557

คุณศิวพร อั้งประเสริฐ ได้เป็นตัวแทนโรงเรียนฯ รับโล่รางวัลและใบเกียรติบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยมี ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกรู เลขาธิการ (สช.) เป็นผู้มอบรางวัล

โล่รางวัลและใบเกียรติบัตรนี้เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นว่า  โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษรได้รักษามาตรฐานการสอนภาษาจีนที่มีคุณภาพใน ”ระดับดีมาก” เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ลูกศิษย์ของหงหล่าวซือ  และผู้คนในสังคมที่กำลังแสวงหาแหล่งความรู้ภาษาจีนที่ถูกต้อง เหมือนกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ว่า

“โรงเรียนคุณภาพ มาตรฐานหนึ่งเดียว เป็นที่ไว้วางใจ ก้าวไกลสู่สากล”

ข่าวและกิจกรรมที่คุณอาจสนใจ