เรียนภาษาจีนออนไลน์

จุดเด่นของคอร์สและตำรา

 • หลักสูตรและตำราในคอร์สภาษาจีนออนไลน์ แต่งโดยหงหล่าวซือ มีเนื้อหาและบทสนทนาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
 • บทเรียนมีทั้งที่มีพินอินและไม่มีพินอิน เพื่อช่วยในการจดจำอักษรจีน
 • แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยสำหรับทุกบทเรียน

จุดเด่นด้านเทคนิคการสอน

 • พาจดจำคำศัพท์และไวยากรณ์ ด้วยเทคนิคพิเศษในการสอนภาษาจีนออนไลน์ของหงหล่าวซือ ทำให้ผู้เรียนสนุกและได้ผล
 • ฝึกถาม – ตอบ อย่างเป็นธรรมชาติ
 • พาสร้างและพลิกแพลงประโยคจากคำศัพท์และไวยากรณ์ ทั้งที่เรียนในบทนั้น บทที่เรียนผ่านมา และบทที่กำลังจะเรียน เพื่อตอกย้ำความรู้ และฝึกการเดาความหมายของคำที่ยังไม่เคยเรียน
 • สอนรากศัพท์ ที่มาของศัพท์ เพื่อความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งจำเป็นต่อการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น มีส่วนช่วยในการเดาคำศัพท์ที่ไม่เคยเรียนได้

ทักษะที่ฝึกฝน

 • ความสามารถในการเดาความหมายคำศัพท์จากตัวอักษรและภาคอักษร
 • ความคล่องแคล่วในการพูด
 • ความสามารถในการฟัง การจับใจความ โดยไม่เห็นตัวหนังสือ
 • ความสามารถในการอ่าน โดยไม่พึ่งพินอิน
 • ความรวดเร็วในการสร้างประโยค
 • ความชัดเจนในการออกเสียง
 • ความมั่นใจในการใช้ภาษา
 • ความไวและแม่นยำในการแปลสด จากภาษาจีนเป็นไทย และภาษาไทยเป็นจีน
Hls 04

คอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ของเรา

วิธีการเรียน

สมัคร - รอรับหนังสือ - เข้าเรียน

เลือกคอร์สที่ต้องการ

ดูรายละเอียดคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ที่สนใจ กดปุ่มซื้อเลย และกดที่รถเข็น จากนั้นหน้าจอแสดงสรุปรายการที่ต้องชำระ นำสลิปที่โอนค่าคอร์สเรียนมาทำรายการตาม Step 1-3 หรือชำระค่าคอร์สเรียนทางบัตรเครดิต

ติดตั้งโปรแกรมเรียน

รองรับหลายระบบ สามารถเรียนได้ทั้งในระบบ iOS / Android / Windows 7, 8, 10, 11

ติดตั้งโปรแกรมเรียน

รอรับหนังสือ

หนังสือเรียนจัดส่งแบบ EMS โดยสามารถตรวจสอบเลขพัสดุได้ที่ Menu “เช็คเลขพัสดุ” จัดส่งทุกวัน จันทร์ พุธ และศุกร์ จะได้รับหนังสือหลังส่ง 1-2 วัน

เข้าเรียน

เข้าเรียนผ่านทางโปรแกรมเรียนจีนออนไลน์ ที่ได้ทำการติดตั้งก่อนหน้านี้ โดยสามารถเรียนได้ไม่จำกัดชั่วโมง และเรียนได้จนกว่าจะหมดอายุคอร์ส (90 วัน)

*ต้องการสอบถามเพิ่มเติม
เหมาะสำหรับ
 • น้องๆมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีปัญหาการเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนหรือที่มีพื้นฐานไม่แน่น และต้องการการเรียนแบบค่อยเป็นค่อยไป
 • ผู้ใหญ่ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนและต้องการปูพื้นฐานแบบค่อยเป็นค่อยไป
 • ผู้ปกครองที่มีลูกเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนแล้วอยากมีพื้นฐานไว้สอนการบ้านลูก 
 •  
จุดเด่น
 • ฝึกทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน แปล ภาษาจีน
 • ตำราเรียนหงหล่าวซือแต่งขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการเรียนออนไลน์
รายละเอียดคอร์ส ภาษาจีนเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น
 • การแนะนำตัว การทักทาย การขอบคุณ การกล่าวต้อนรับ 
 • การทำงาน การเดินทาง การบอกวันเวลา 
 • การซื้อ-ขายของ การเลือกของ การบอก-ถามราคา 
 • การสั่งอาหาร การเสริฟอาหาร การบอกรสชาติอาหาร 
 • การออกความเห็น การบอกความพึงพอใจ การบอกความรักชอบ 
 • การคุยโทรศัพท์ การไปดูภาพยนตร์ เป็นต้น
รายละเอียดคอร์ส ภาษาจีนเพื่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน เช่น
 • การแนะนำตัว การทักทาย การขอบคุณ การกล่าวต้อนรับ 
 • การทำงาน การเดินทาง การบอกวันเวลา 
 • การซื้อ-ขายของ การเลือกของ การบอก-ถามราคา 
 • การสั่งอาหาร การเสริฟอาหาร การบอกรสชาติอาหาร 
 • การออกความเห็น การบอกความพึงพอใจ การบอกความรักชอบ 
 • การคุยโทรศัพท์ การไปดูภาพยนตร์ เป็นต้น
เหมาะสำหรับ
 • น้องๆมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีปัญหาการเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนหรือที่มีพื้นฐานไม่แน่น และต้องการการเรียนแบบค่อยเป็นค่อยไป
 • ผู้ใหญ่ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนและต้องการปูพื้นฐานแบบค่อยเป็นค่อยไป
 • ผู้ปกครองที่มีลูกเรียนภาษาจีนที่โรงเรียนแล้วอยากมีพื้นฐานไว้สอนการบ้านลูก 
จุดเด่น
 • ฝึกทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน แปล ภาษาจีน
 • ตำราเรียนหงหล่าวซือแต่งขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการเรียนออนไลน์
เนื้อหา
 • คำศัพท์ประมาณ 110 คำ
 • คำบอกช่วงเวลา
 • คำศัพท์เกี่ยวกับการทำงาน (เพิ่มเติม) เช่น ลางาน ทำOT งานยุ่ง
 • มื้ออาหารและการรับประทานอาหาร เช่น ทานข้าวหรือยัง เชิญทานข้าว ขอเป็นเจ้ามือ
 • นับเลข ตั้งแต่หลักหน่วยถึงหลักพันล้าน การอ่านยอดเงิน
 • วิธีการอ่านตัวอักษร “一”   การแก้เสียงอ่านในรูปแบบการใช้ต่างๆ
 • การถาม-ตอบราคาสินค้า พร้อมบอกความรู้สึกถูกหรือแพง
 • การถาม-ตอบจำนวนสมาชิกในครอบครัว
 • การขอและการให้หมายเลขโทรศัพท์ การขอสาย การต่อสาย
 • กฎและการสะกดเสียงพินอินในระดับที่เข้มข้นขึ้น
ไวยากรณ์ / หลักภาษา
 • การใช้คำต่างๆ
 • 都 (ทั้งหมด ต่างก็)
 • 就 ≠ 才 (ก็ ≠ ถึง)
 • 要、不用 (ต้อง / ไม่ต้อง)
 • 请问 เพื่อเน้นความสุภาพในคำถาม
 • 真 (จริง) เพื่อขยาย 很 (มาก)
 • 常、常常、不常 (บ่อย / บ่อยๆ / ไม่บ่อยนัก)
 • 这样、那样、哪样、怎么样 (แบบนี้ / แบบนั้น / แบบไหน / เป็นอย่างไร)
 • การใช้โครงสร้าง 还没(有)… 呢  (ยังไม่ได้…เลย)
เนื้อหา
 • คำศัพท์ประมาณ 140 คำ
 • การปูพื้นฐานคำศัพท์ โครงสร้างต่างๆในการเรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น
 • บทสรุปที่นำคำศัพท์ โครงสร้าง ประโยคที่เรียนผ่านมา และศัพท์ใหม่ มาสร้างเป็นประโยคกว่า 120 ประโยคที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน เช่น การซื้อของ การรับประทานอาหาร การทำงาน การเจ็บป่วย การลาป่วย การไปหาหมอที่โรงพยาบาล การแนะนำตัวและแนะนำผู้อื่น การเชิญชวนมาเที่ยวเมืองไทย การรับสายโทรศัพท์ การบอกให้โทรกลับ การอวยพรวันเกิด สภาพภูมิอากาศ  เป็นต้น
 • การสะกดเสียงพินอินในระดับที่เข้มข้นขึ้น
เนื้อหา
 • คำศัพท์ประมาณ 200 คำ
 • การแนะนำตัวและแนะนำผู้อื่น
 • ครอบครัว สมาชิก ความสัมพันธ์
 • ระดับการศึกษา ผลการศึกษา
 • อาชีพ สถานที่ทำงาน
 • ประเทศ สัญชาติ ภาษา
 • การวางแผนท่องเที่ยว
 • การฉลองวันเกิด
 • การให้ของขวัญ
 • คำอวยพรในวาระต่างๆ
 • การแสดงความถ่อมตัวเมื่อได้รับคำชม
 • การสะกดเสียงพินอินในระดับที่เข้มข้นขึ้น
ไวยากรณ์ / หลักภาษา
  • การใช้คำต่างๆ
   • 应该 (ควรจะ / น่าจะ / สมควร)
   • 会、能、可以 (เป็น / สามารถ / ได้)
   • 有点儿 (เล็กน้อย)
   • 还可以 (พอใช้ได้ / พอไหว)
   • 记得 (จำได้ว่า)
   • 几、多少 (กี่ / เท่าไหร่)
   • 长得 (เพื่อบ่งบอกรูปร่าง หน้าตา สติปัญญา)
  • การใช้โครงสร้างต่างๆ เช่น
   • 先…然后…最后… (ก่อน…จากนั้น…สุดท้าย)
   • 先…再… 最后… (ก่อน…ค่อย…สุดท้าย)
   • 太…了 (…จังเลย )
   • 虽然…但是 (ถึงแม้ …แต่…)
  • ความแตกต่างระหว่าง 语言 / …文/ …语/ …话
  • การใช้ลักษณะนาม (量词)
  • การใช้โครงสร้างซ้ำคำกริยา (动词重叠) เพิ่มเติม
  • การตั้งคำถามแบบ 正反疑问句
เนื้อหา
 • คำศัพท์ประมาณ 150 คำ
 • วันต่างๆของสัปดาห์
 • โครงสร้างของสัปดาห์ เช่น สัปดาห์นี้ สัปดาห์หน้า สัปดาห์ที่แล้ว
 • โครงสร้างของวัน เดือน ปี เช่น วันนี้ พรุ่งนี้ เมื่อวาน เดือนนี้ เดือนหน้า เดือนที่แล้ว ปีนี้ ปีหน้า ปีที่แล้ว
 • ลำดับการเรียงของเวลา วัน วันที่ เดือน ปี ในภาษาจีน
 • การถาม-ตอบเกี่ยวกับวันที่
 • อุณหภูมิและสภาพอากาศ
 • ห้างสรรพสินค้าและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
 • การสะกดเสียงและสรุปกฎทั้งหมดของพินอิน
 • การสรุปเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนผ่านมา ทั้งคำศัพท์ โครงสร้าง ประโยค และไวยากรณ์
 • การเสริม 35 ประโยคที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน จากศัพท์ใหม่และเนื้อหาที่เรียนผ่านมา
ไวยากรณ์ / หลักภาษา
 • การใช้คำต่างๆ
  • 得 (เกริ่นนำระดับความรู้สึก เช่น ดีใจจน…)
  • 随便 (แล้วแต่ / ตามสบาย)
  • 不得了(…จนไม่ไหวแล้ว)
 • ความแตกต่างของคำว่า 时间/ 时候/ …的时间/ …的时候
 • การใช้คำตั้งคำถามในรูปแบบประโยคบอกเล่า เช่น 谁、哪儿、什么
เนื้อหา
 • สอนคำศัพท์และคำศัพท์เสริมจากข้อสอบ HSK1 ในอดีตรวม 158 คำ 
 • ประโยคตัวอย่าง 200 ประโยค พร้อมพินอิน
 • คำศัพท์ทุกคำ มีพินอิน คำแปลไทยอย่างครบถ้วน และประโยคตัวอย่างการใช้คำศัพท์
 • สอนออกเสียงทุกคำอย่างชัดเจนและถูกต้อง
 • วิเคราะห์และอธิบายถึงที่มาของคำศัพท์
 • ลงลึกและอธิบายหมวดนำอักษรจีนของคำศัพท์แต่ละตัว เพื่อให้เข้าใจความหมาย ทราบถึงที่มา ให้ง่ายต่อการจดจำคำศัพท์ และใช้ในการเดาความหมายที่แม่นยำของคำศัพท์ในข้อสอบ
 • ประโยคตัวอย่างการใช้จากทั้งคำศัพท์และคำศัพท์เสริมทุกคำในระดับ HSK 1 ที่จะทำให้เข้าใจถึงวิธีการใช้ รวมถึงการวางตำแหน่งของศัพท์
 • อธิบายวิธีการแปลและใช้โครงสร้างประโยคแต่ละรูปแบบ
 • แปลทุกประโยคตัวอย่างเป็นภาษาไทยอย่างละเอียด
 • คำศัพท์และประโยคในคอร์สนี้ สามารถนำไปใช้สอบได้จริง และใช้ในชีวิตประจำวันได้
เนื้อหา
 • คำศัพท์และคำศัพท์เสริมจากข้อสอบ HSK 2 ในอดีตรวม 161 คำ (คำศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาจากในระดับ HSK 1) 
 • ประโยคตัวอย่าง 240 ประโยค พร้อมพินอิน
 • คำศัพท์ทุกคำ มีพินอิน คำแปลไทยอย่างครบถ้วน และประโยคตัวอย่างการใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย
 • สอนออกเสียงทุกคำอย่างชัดเจนและถูกต้อง
 • วิเคราะห์และอธิบายถึงที่มาของคำศัพท์
 • ลงลึกและอธิบายหมวดนำอักษรจีนของคำศัพท์แต่ละตัว เพื่อให้เข้าใจความหมาย ทราบถึงที่มา ให้ง่ายต่อการจดจำคำศัพท์ และใช้ในการเดาความหมายที่แม่นยำของคำศัพท์ในข้อสอบ
 • ประโยคตัวอย่างการใช้จากทั้งคำศัพท์และคำศัพท์เสริมทุกคำในระดับ HSK 2 รวมถึงนำคำศัพท์ที่อยู่ในระดับ HSK 1 มาเสริมในประโยคด้วย ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงวิธีการใช้ การวางตำแหน่งของศัพท์
 • อธิบายวิธีการแปลและใช้โครงสร้างประโยคแต่ละรูปแบบ
 • แปลทุกประโยคตัวอย่างเป็นภาษาจีนอย่างละเอียด
 • คำศัพท์และประโยคในคอร์สนี้ สามารถนำไปใช้สอบได้จริงและใช้ในชีวิตประจำวันได้
เนื้อหา
 • มุ่งเน้นการติวคำศัพท์ HSK 4 โดยเฉพาะ
 • คอร์สติวศัพท์ HSK 4 แบ่งออกเป็น 3 คอร์ส รวมคำศัพท์ 1,200 คำ 2,286 ประโยค
 • คอร์สติวศัพท์ HSK 4 คอร์ส 1 มีคำศัพท์ 400 คำรวมประโยคตัวอย่างการใช้คำ 754 ประโยค
 • คำศัพท์ทุกคำ มีพินอิน คำแปลไทย และประโยคตัวอย่างการใช้ประกอบที่มีความหลากหลาย
 • พาไปสัมผัสกับภาษาและประโยคตัวอย่างที่สมจริงกับในสนามสอบจนเกิดความคุ้นเคย
 • เจาะลึกคำต่างๆถึงรากศัพท์ เรียนรู้ถึงที่มาของคำ 
 • พาอ่านออกเสียงประโยคตัวอย่างอย่างชัดเจนและถูกต้อง
 • พาท่องศัพท์แบบอ่านประโยค จนเกิดความคุ้นเคยกับภาษาระดับ HSK 4 
 • แปลประโยคภาษาจีนเป็นไทยอย่างละเอียด 
 • สอนการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค 
 • คำศัพท์และประโยคในคอร์สนี้ สามารถนำไปใช้สอบได้จริง และใช้ในชีวิตประจำวันได้
เนื้อหา
 • มุ่งเน้นการติวคำศัพท์ HSK 4 โดยเฉพาะ
 • คอร์สติวศัพท์ HSK 4 แบ่งออกเป็น 3 คอร์ส รวมคำศัพท์ 1,200 คำ 2,286 ประโยค
 • คอร์สติวศัพท์ HSK 4 คอร์ส 2 มีคำศัพท์ 400 คำรวมประโยคตัวอย่างการใช้คำ 754 ประโยค
 • คำศัพท์ทุกคำ มีพินอิน คำแปลไทย และประโยคตัวอย่างการใช้ประกอบที่มีความหลากหลาย
 • พาไปสัมผัสกับภาษาและประโยคตัวอย่างที่สมจริงกับในสนามสอบจนเกิดความคุ้นเคย
 • เจาะลึกคำต่างๆถึงรากศัพท์ เรียนรู้ถึงที่มาของคำ 
 • พาอ่านออกเสียงประโยคตัวอย่างอย่างชัดเจนและถูกต้อง
 • พาท่องศัพท์แบบอ่านประโยค จนเกิดความคุ้นเคยกับภาษาระดับ HSK 4 
 • แปลประโยคภาษาจีนเป็นไทยอย่างละเอียด 
 • สอนการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค 
 • คำศัพท์และประโยคในคอร์สนี้ สามารถนำไปใช้สอบได้จริง และใช้ในชีวิตประจำวันได้
เนื้อหา
 • มุ่งเน้นการติวคำศัพท์ HSK 4 โดยเฉพาะ
 • คอร์สติวศัพท์ HSK 4 แบ่งออกเป็น 3 คอร์ส รวมคำศัพท์ 1,200 คำ 2,286 ประโยค
 • คอร์สติวศัพท์ HSK 4 คอร์ส 3 มีคำศัพท์ 400 คำรวมประโยคตัวอย่างการใช้คำ 754 ประโยค
 • คำศัพท์ทุกคำ มีพินอิน คำแปลไทย และประโยคตัวอย่างการใช้ประกอบที่มีความหลากหลาย
 • พาไปสัมผัสกับภาษาและประโยคตัวอย่างที่สมจริงกับในสนามสอบจนเกิดความคุ้นเคย
 • เจาะลึกคำต่างๆถึงรากศัพท์ เรียนรู้ถึงที่มาของคำ 
 • พาอ่านออกเสียงประโยคตัวอย่างอย่างชัดเจนและถูกต้อง
 • พาท่องศัพท์แบบอ่านประโยค จนเกิดความคุ้นเคยกับภาษาระดับ HSK 4 
 • แปลประโยคภาษาจีนเป็นไทยอย่างละเอียด 
 • สอนการวิเคราะห์โครงสร้างประโยค 
 • คำศัพท์และประโยคในคอร์สนี้ สามารถนำไปใช้สอบได้จริง และใช้ในชีวิตประจำวันได้
เนื้อหา คอร์สตะลุยโจทย์ ข้อสอบ HSK 5 part - 1
 • ฝึกทำข้อสอบ HSK 5
 • ติวอย่างเจาะลึกจากโจทย์ที่เคยออกสอบจริง ซึ่งคำศัพท์ สำนวน รูปแบบประโยค แนวข้อสอบ มีโอกาสสูงมากที่จะวนกลับมาออกสอบใหม่ เป็นการพานักเรียนไปเก็บประสบการณ์จริง
 • มีเทคนิคการติวสอบพิเศษ เปี่ยมประสิทธิภาพ ที่ทำให้นักเรียนจดจำได้และได้ประโยชน์สูงสุด
 • เน้นคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยจากข้อสอบจริง
 • อธิบายที่มา ความหมาย และรากศัพท์ของคำศัพท์
เนื้อหา คอร์สตะลุยโจทย์ ข้อสอบ HSK 5 part - 2
 • ฝึกทำข้อสอบ HSK 5
 • ติวอย่างเจาะลึกจากโจทย์ที่เคยออกสอบจริง ซึ่งคำศัพท์ สำนวน รูปแบบประโยค แนวข้อสอบ มีโอกาสสูงมากที่จะวนกลับมาออกสอบใหม่ เป็นการพานักเรียนไปเก็บประสบการณ์จริง
 • มีเทคนิคการติวสอบพิเศษ เปี่ยมประสิทธิภาพ ที่ทำให้นักเรียนจดจำได้และได้ประโยชน์สูงสุด
 • เน้นคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยจากข้อสอบจริง
 • อธิบายที่มา ความหมาย และรากศัพท์ของคำศัพท์
เนื้อหา คอร์สตะลุยโจทย์ ข้อสอบ A-Level ภาษาจีน (PAT จีน) Part 1
 • ฝึกทำข้อสอบ A-Level ภาษาจีน
 • เก็งข้อสอบ A-Level ภาษาจีน โดยโจทย์ที่หงหล่าวซือแต่งขึ้น ความยากระดับเดียวกับข้อสอบจริง
 • เน้นคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยจากข้อสอบจริง
 • อธิบายถึงที่มา ความหมาย และรากศัพท์ของคำศัพท์
เนื้อหา คอร์สตะลุยโจทย์ ข้อสอบ A-Level ภาษาจีน (PAT จีน) Part 2
 • ฝึกทำข้อสอบ A-Level ภาษาจีน
 • เก็งข้อสอบA-Level ภาษาจีน โดยโจทย์ที่หงหล่าวซือแต่งขึ้น ความยากระดับเดียวกับข้อสอบจริง
 • เน้นคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยจากข้อสอบจริง
 • อธิบายถึงที่มา ความหมาย และรากศัพท์ของคำศัพท์
เนื้อหา คอร์สตะลุยโจทย์ ข้อสอบ A-Level ภาษาจีน (PAT จีน) Part 3
 • ฝึกทำข้อสอบ A-Level ภาษาจีน
 • เก็งข้อสอบ A-Level ภาษาจีน โดยโจทย์ที่หงหล่าวซือแต่งขึ้น ความยากระดับเดียวกับข้อสอบจริง
 • เน้นคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยจากข้อสอบจริง
 • อธิบายถึงที่มา ความหมาย และรากศัพท์ของคำศัพท์