คอร์สเตรียมความพร้อมปี 1

คอร์สเตรียมความพร้อมปี 1

คอร์สนี้ผู้เรียนคุ้นชินกับภาษาจีน สำเนียงของคนจีนมากขึ้น และนำไปต่อยอดได้ในชีวิตประจำวัน สื่อสารเบื้องต้นได้

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนเลย เริ่มจากศูนย์ คอร์สนี้ผู้เรียนคุ้นชินกับภาษาจีน สำเนียงของคนจีนมากขึ้น เน้นการฝึกทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน แปล และนำไปต่อยอดได้ในชีวิตประจำวัน สื่อสารเบื้องต้นได้
เนื้อหา คอร์สเตรียมความพร้อมปี 1
  • ปูพื้นฐานการออกเสียงระบบ Pinyin ผ่ารากเสียง ต้นเสียง
  • สอนหลักการเขียนอักษรจีนอย่างถูกต้อง เพื่อนำไปใช้กับทุกตัวอักษรในภาษาจีน
  • ลงศัพท์ภาษาจีน และรากศัพท์ของอักษรจีน เพื่อให้รู้ที่มาของอักษรจีนทำให้สามารถเดาศัพท์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยเจอมาก่อนได้ การเดาคำศัพท์จะมีประโยชน์มากเมื่อนำไปใช้กับการสอบความถนัดภาษาจีน เช่น A-Level ภาษาจีน (PAT จีน) หรือ การสอบ HSK
  • ลงวรรณยุกต์ คำกิริยา คำบุพบท คำวิเศษณ์ คำคุณศัพท์ ลักษณนาม ฯลฯ
  • ไวยากรณ์ ,โครงสร้างประโยคต่างๆ ฝึกสร้างประโยคจากเรียบง่าย ค่อยๆพัฒนาไปประโยคยาวๆตามลำดับ
  • ความแตกต่างของอักษรจีน ฯลฯ
  • เนื้อหาการสอนมุ่งเน้นการใช้จริงในชีวิตประจำวันในสถานที่ต่างๆ สถานการณ์ต่างๆ เช่น การทักทาย , การแนะนำตัว , การเข้างาน , เลิกงาน , ทำงานล่วงเวลา (OT) , การขอบคุณและการกล่าวต้อนรับ การเดินทาง การสั่งอาหาร การซื้อของ การขายของ การชำระเงิน เศรษฐกิจ  และเนื้อหาอื่นๆอีกมากมาย
  • ฝึกการแปลอย่างฉับพลันและถูกต้องระหว่างภาษาจีนและไทย
  • เน้นฝึกทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน และแปล อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับสถานการณ์จริงในขณะที่ใช้ภาษาจีน
โบนัสพิเศษ!!

ก่อนจบคอร์สเรียน ผู้เรียนจะได้เรียนภาษาจีนผ่านบทเพลง ซึ่งเป็นเพลงที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี! ซึ่งเป็นบทเพลงที่มีเนื้อหาและทำนองไพเราะ

หลักสูตรที่คุณอาจสนใจ