คอร์สมาตรฐานสำหรับเด็ก

คอร์สมาตรฐานสำหรับเด็ก

ปลูกฝังและบ่มความรักชอบของเด็กในภาษาจีนด้วยการสอนที่พิเศษ เอาใจใส่ และด้วยสื่อการสอนต่างๆ

เนื้อหา คอร์สมาตรฐานสำหรับเด็ก
  • ปลูกฝังและบ่มความรักชอบของเด็กในภาษาจีนด้วยการสอนที่พิเศษ เอาใจใส่ และด้วยสื่อการสอนต่างๆ
  • มีการแทรกบทเพลง บทกวี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสีสันในการเรียน
  • ฝึกออกเสียงภาษาจีนกลางอย่างมีหลักการและได้มาตรฐานตามระบบ pinyin ของปักกิ่ง
  • เรียนรู้ศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน ฝึกสร้างประโยคจากเรียบง่าย ค่อยๆพัฒนาไปสู่ประโยคที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น
  • เรียนรู้ขีดต่างๆที่ประกอบเป็นอักษรภาษาจีน ฝึกการเขียนอย่างถูกต้องตามหลักการ
  • ค่อยๆเรียนรู้ไวยากรณ์จีนอย่างธรรมชาติ โดยผ่านการใช้ภาษาจีนแบบตอกย้ำ
  • การสอนเน้นสาระ ท่ามกลางบรรยากาศเป็นบวกที่สนุกสนาน โดยผ่านทางการเรียนและกิจกรรมหลากหลายในแนวสร้างสรรค์

หลักสูตรที่คุณอาจสนใจ