คอร์สมาตรฐานสำหรับเด็ก 7-12 ปี

คอร์สมาตรฐานสำหรับเด็ก 7-12 ปี

เสริมทักษะด้านภาษาให้ลูก ด้วยคอร์สเรียนภาษาจีนหลักสูตรที่เขียนขึ้นมาโดยเฉพาะ สำหรับเด็ก 7-12 ปี สอนทุกษะให้คุ้นชิน ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การแปล และการออกเสียง ฝึกทุกทักษะให้เป็นธรรมชาติเด็กวัยนี้ควรสร้างความคุ้นเคยและแช่อยู่กับภาษาให้มากที่สุด

เนื้อหา คอร์สมาตรฐานสำหรับเด็ก 7-12 ปี
  • ปลูกฝังและสร้างความรักชอบในภาษาจีนด้วยเทคนิคการสอนพิเศษ
  • มีการแทรกบทเพลง บทกวี นิทานสุภาษิตจีนในบทเรียน
  • ฝึกออกเสียงภาษาจีนกลางที่ชัดเจนเหมือนเจ้าของภาษาโดยใช้ระบบ pinyin
  • เรียนรู้ศัพท์พื้นฐานในชีวิตประจำวัน ฝึกสร้างประโยคจากเรียบง่ายไปสู่ประโยคที่สลับซับซ้อนยิ่งขึ้น
  • ฝึกการเขียนอย่างถูกต้องตามลำดับขีด เรียนรู้ขีดต่างๆที่ประกอบเป็นอักษรจีน
  • เรียนรู้ไวยากรณ์จีนอย่างเป็นธรรมชาติ ผ่านการใช้ภาษาจีนแบบตอกย้ำ
  • การสอนที่เน้นสาระ ท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนาน ผ่านการเรียนและกิจกรรมที่หลากหลาย

หลักสูตรที่คุณอาจสนใจ