fbpx

คอร์สมาตรฐานปี 2

เป็นตำราที่หงหล่าวซือตั้งใจแต่งขึ้นเอง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการเรียนของนักเรียน

  • เป็นตำราที่หงหล่าวซือตั้งใจแต่งขึ้นเอง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการเรียนของนักเรียน
  • ลงไวยากรณ์ภาคสุดท้ายในภาษาจีนอย่างละเอียด พร้อมฝึกฝนการใช้ให้เกิดความเคยชินแก่นักเรียน
  • เนื้อหาในตำราจะเกี่ยวกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน เช่น โรงพยาบาล สนามบิน ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ เป็นต้น
  • รูปประโยคที่นักเรียนสามารถสร้างได้ จะถูกพัฒนาสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง จะสามารถพูดภาษาจีนออกมาอย่างธรรมชาติและรวดเร็ว ในขณะที่สมองยังคิดเป็นภาษาไทยอยู่ แต่สิ่งที่อยากพูด อยากสื่อสารกลับพรั่งพรูออกมาแล้ว
  • นักเรียนจะถูกพัฒนาให้สามารถฟังบทความเป็นท่อนยาว จับใจความได้อย่างฉับพลัน อีกทั้งเกิดความมั่นใจในการพูดประโยคยาวๆ ด้วยจังหวะและความเร็วที่ไม่ธรรมดา
  • นักเรียนจะได้ฝึกฝนการแปลอีกระดับหนึ่ง เปรียบเหมือนเป็นคอร์สฝึกล่ามจีน-ไทย และไทย-จีนไปในตัว
  • ได้สอดแทรกสำนวน สุภาษิตที่น่าสนใจลงในบทเรียนด้วย