คอร์สภาษาจีนมาตรฐานปี 5 และ 6

คอร์สภาษาจีนมาตรฐานปี 5 และ 6

ศึกษาเกี่ยวกับบทความ บทกวี ที่ถูกคัดมาจากผลงานทางด้านวรรณคดีที่มีบทบาทสำคัญต่อบัณฑิตจีน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน สอนแทรกความรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทศกาล ตำนาน ฯลฯ

เนื้อหา คอร์สภาษาจีนมตรฐานปี 5 - 6
  • เหมาะสำหรับผู้ที่เรียน “คอร์สมาตรฐานปี 4” มาก่อน ต้องการต่อยอดภาษาจีนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • เป็นตำราที่ตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อเติมเต็มความรู้นักเรียนในระดับสูง ฝึกภาษาเขียนนักเรียนอย่างเข้มข้น
  • ในเมื่อความรู้ด้านภาษาจีนของนักเรียนถูกพัฒนาถึงขั้นที่สามารถสัมผัสถึงความงาม ความละเอียดลึกซึ้งในภาษาจีนได้ นักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับบทความ บทกวี ที่ถูกคัดมาจากผลงานทางด้านวรรณคดีที่มีบทบาทสำคัญต่อบัณฑิตจีน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
  • เนื้อหาเข้มข้นน่าเรียน เจาะลึกความรู้ผ่านบทประพันธ์ทั้งแนวโบราณและร่วมสมัย สอดแทรกความรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทศกาล ตำนานเรื่องเล่าอมตะ เทพนิยายจีน
  • มีจัดบทความที่เนื้อหาซาบซึ้งกินใจ สร้างสรรค์ จากสิ่งพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ เพื่อฝึกความสามารถในการอ่านสิ่งพิมพ์ของนักเรียนในระดับความยากที่แตกต่างกัน
  • สามารถนำความรู้ไปสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 6 ได้ สามารถนำไปใช้ในการแปลเป็นล่าม ต่อป.โท ป.เอกที่จีนได้

หลักสูตรที่คุณอาจสนใจ