คอร์สภาษาจีนมาตรฐานปี 2

คอร์สภาษาจีนมาตรฐานปี 2

เนื้อหาสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน เช่น โรงพยาบาล สนามบิน ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ เป็นต้น

เนื้อหา คอร์สภาษาจีนมาตรฐานปี 2
 • เหมาะสำหรับผู้เรียน “คอร์สมาตรฐานปี 1” มาก่อน
 • เป็นตำราที่หงหล่าวซือตั้งใจแต่งขึ้นเอง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการเรียนของนักเรียน
 • ลงไวยากรณ์ภาคสุดท้ายในภาษาจีนอย่างละเอียด ได้เรียนจนครบ พร้อมฝึกฝนการใช้ให้เกิดความเคยชินแก่นักเรียน
 • บทเรียนมีความเข้มข้น ภาษาเพิ่มความลึกซึ้ง งดงามยิ่งขึ้น
 • เนื้อหาในตำราจะเกี่ยวกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน เช่น โรงพยาบาล สนามบิน ห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะ เป็นต้น
 • ความรู้นำไปใช้ได้จริง สอดแทรกแง่คิด ปรัชญา คำพังเพย สุภาษิต ภาษาโบราณและบทกวี
 • เน้นฝึกฝนทุกทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน แปล
 • รูปประโยคที่นักเรียนสามารถสร้างได้ จะถูกพัฒนาสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง จะสามารถพูดภาษาจีนออกมาอย่างธรรมชาติและรวดเร็ว ในขณะที่สมองยังคิดเป็นภาษาไทยอยู่ แต่สิ่งที่อยากพูด อยากสื่อสารกลับพรั่งพรูออกมาแล้ว
 • นักเรียนจะถูกพัฒนาให้สามารถฟังบทความเป็นท่อนยาว จับใจความได้อย่างฉับพลัน อีกทั้งเกิดความมั่นใจในการพูดประโยคยาวๆและซับซ้อน ด้วยจังหวะและความเร็วที่ไม่ธรรมดา และอ่านบทความที่เป็นภาษางดงาม
 • นักเรียนจะได้ฝึกฝนการแปลอีกระดับหนึ่ง เปรียบเหมือนเป็นคอร์สฝึกล่ามจีน-ไทย และไทย-จีนไปในตัว
 • ได้สอดแทรกสำนวน สุภาษิตที่น่าสนใจลงในบทเรียนด้วย
 • สามารถนำความรู้ไปสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4-5 ได้

หลักสูตรที่คุณอาจสนใจ