คอร์สภาษาจีนมาตรฐานปี 1

คอร์สภาษาจีนมาตรฐานปี 1

คอร์สนี้ผู้เรียนคุ้นชินกับภาษาจีน สำเนียงของคนจีนมากขึ้น และนำไปต่อยอดได้ในชีวิตประจำวัน สื่อสารเบื้องต้นได้

เนื้อหา คอร์สภาษาจีนมาตรฐานปี 1
 • เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนจบ “คอร์สเตรียมความพร้อมปี 1” หรือมีพื้นฐานเล็กน้อย
 • เป็นหลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งตำราแต่งเองโดยหงหล่าวซือ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของนักเรียนไทยในชีวิตจริง และเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบเจอทั่วไปในตำราที่มาจากประเทศจีนโดยตรง
 • ปูพื้นฐานการออกเสียงด้วยระบบ pinyin อย่างละเอียด อีกทั้งผ่ารากเสียง ต้นเสียงให้ด้วย นักเรียนจะรู้กฎทุกข้อของการสะกดเสียงจีน ทั้งอ่านเสียงที่ง่ายและยากได้
 • ลงไวยากรณ์ภาคแรกอย่างละเอียด พร้อมฝึกใช้จนเกิดความเคยชินและแม่นยำ
 • ฝึกการสร้างประโยคจากเรียบง่าย ค่อยๆพัฒนาไปสู่ขั้นสูงขึ้นตามลำดับอย่างรวดเร็วและธรรมชาติ
 • เน้นการพูด ฟัง อ่าน เขียน แปล อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกเทคนิคการสอนล้วนออกแบบโดยอิงตามปัญหาทุกรูปแบบที่นักเรียนต้องเจอในชีวิตประจำวันในการสื่อสารกับคนจีน มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถรับมือกับสถานการณ์จริงในขณะที่ใช้ภาษา
 • นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงอย่างคล่องแคล่ว เช่น ดูซีรีย์จีน สนทนา ทำงาน ต่อยอดการเรียน ทำธุรกิจ เป็นต้น
  นักเรียนสามารถฝึกการแปลอย่างฉับพลันและถูกต้องระหว่างภาษาจีนและไทย อีกทั้งเข้าใจระดับภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง โดยเปรียบเทียบกับภาษาไทยในระดับเดียวกัน
 • เนื้อหาเข้มข้น ชวนติดตาม การสอนมุ่งเน้นการใช้จริงในชีวิตประจำวันในสถานที่ต่างๆ สถานการณ์ต่างๆ เช่น ซื้อของ โรงภาพยนตร์ มหาวิทยาลัย สั่งอาหาร งานวันเกิด คำอวยพรในวาระต่างๆ การเล่นกีฬา ครอบครัว ร้านแมคโดนัล เป็นต้น จึงเป็นตำราที่หงหล่าวซือตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อฝึกอีกภาษาให้นักเรียนเป็นจริงและเอาไปใช้งานในรูปแบบต่างๆได้จริง เช่นนี้แล้ว จึงต่างจากตำราทั่วไปที่แต่งขึ้นมาเพื่อสอนอย่างเดียว
 • แทรกสำนวน สุภาษิตจีนที่สำคัญให้ด้วยเป็นการประดับความรู้
 • สามารถนำความรู้ไปสอบวัดระดับภาษาจีน HSK ระดับ 4 ได้

หลักสูตรที่คุณอาจสนใจ