คอร์สภาษาจีนมัธยมศึกษา ระดับ 1

คอร์สภาษาจีนมัธยมศึกษา ระดับ 1

บทเรียนและตำราเป็นสถานการณ์จริงที่นักเรียนจะได้เจอในชีวิตประจำวันทั้งในรั้วและนอกรั้วโรงเรียน ซึ่งเป็นความรู้ที่นักเรียนต้องสั่งสมเพื่อพัฒนาระดับภาษาจีนของตนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

เป็นหลักสูตรภาษาจีนที่ออกแบบสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ บทเรียนและตำราเป็นสถานการณ์จริงที่นักเรียนจะได้เจอในชีวิตประจำวันทั้งในรั้วและนอกรั้วโรงเรียน บทสนทนาและเนื้อหามีความสนุกและพูดคุยกันเป็นธรรมชาติ ด้วยการปูพื้นฐานการออกเสียงพินอินอย่างละเอียด ความรู้ไวยากรณ์พื้นฐานที่จำเป็น เน้นการพูด ฟัง อ่าน เขียน แปล  ประโยคที่นักเรียนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน บทกวีจีนที่สำคัญและมีชื่อเสียง  ซึ่งเป็นความรู้ที่นักเรียนต้องสั่งสมเพื่อพัฒนาระดับภาษาจีนของตนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
 • เป็นหลักสูตรที่เขียนขึ้นมา เพื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโดยเฉพาะ
 • เนื้อหาในหลักสูตรนี้มีบทเรียนที่สนุก มีสาระ น่าสนใจ และชวนติดตาม บทเรียนและตัวละครมีชีวิตชีวา ที่ทำให้นักเรียนสนุกและอินไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวละคร อีกทั้งได้ความรู้ทางด้านภาษาไปในเวลาเดียวกัน
 • บทเรียนและเนื้อหามีความสอดคล้องกับชีวิตจริงของนักเรียนมัธยมในรั้วโรงเรียน เช่น การเข้าโรงเรียนใหม่ การทำความรู้จักกับเพื่อนนักเรียนใหม่ การแนะนำตัวของครู  การถามทางไปอาคารยังอาคารเรียน สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียน โรงอาหาร การเรียน การสอบ เป็นต้น อีกทั้งกิจกรรมต่างๆนอกโรงเรียนในครอบครัว หมู่ญาติ และสังคม
 • บทเรียนสอดแทรกแง่คิดสอนใจให้กับนักเรียน โดยอิงตามสถานการณ์ในแต่ละบทเรียน
 • สำนวน สุภาษิตจีน
 • บทกวีจีนทุกท้ายบท

เนื้อหา คอร์สภาษาจีนมัธยม ระดับ 1

 • การออกเสียง การสะกดพินอิน พยัญชนะและสระช่อง 1
 • การทักทายในแต่ละช่วงเวลา
 • วิธีขอบคุณ-ตอบรับคำขอบคุณ
 • การอ่านตัวเลขถึงหลักล้าน
 • การเขียนอักษรจีน
 • ลำดับขีดและชื่อของขีดอักษรจีน
 • การถาม-ตอบชื่อและนามสกุล
 • วัฒนธรรมการตั้งชื่อในภาษาจีน
 • บทกวีโบราณ 《山村咏怀》และ 《咏雪》
 • คำศัพท์เกี่ยวกับประเทศ
 • การถาม-ตอบเกี่ยวกับประเทศที่ตนเองเกิด
 • การเรียกลูกครึ่งชาติต่างๆ
 • สมาชิกในครอบครัว
 • การศึกษาระดับชั้นต่างๆ
 • บทกวีโบราณ《春晓》และ 《绝句四首》
 • การออกเสียง การสะกดพินอิน พยัญชนะและสระช่อง 2, 3
 • การถาม-ตอบอาชีพพ่อแม่
 • การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ
 • เรียนรู้การอ่านและการเขียนเล่าเรื่อง
 • คำศัพท์เกี่ยวกับวันและปี
 • เรื่องเล่าวัฒนธรรมเทศกาลเช็งเม้ง
 • บทกวีโบราณ《清明》และ 《咏柳》
 • นักเรียนจะได้ฝึกทุกทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน แปล

ไวยากรณ์และหลักภาษา

 • การใช้ 的 เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ
 • ความแตกต่างระหว่าง 文 และ语 และ 话

หลักสูตรที่คุณอาจสนใจ