fbpx

คอร์สภาษาจีนมัธยมศึกษา ระดับ 3

บทเรียนและตำราเป็นสถานการณ์จริงที่นักเรียนจะได้เจอในชีวิตประจำวันทั้งในรั้วและนอกรั้วโรงเรียน ซึ่งเป็นความรู้ที่นักเรียนต้องสั่งสมเพื่อพัฒนาระดับภาษาจีนของตนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

เนื้อหา คอร์สภาษาจีนมัธยมศึกษา ระดับ 3 (ระดับสูง)

 

• เหมาะสำหรับน้องๆมัธยมต้น-ปลายที่เรียนจบคอร์สภาษาจีนมัธยมศึกษา ระดับ 2 (ระดับกลาง) ต้องการต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นอีก
• เน้นฝึกทุกทักษะอย่างเข้มข้น
• บทเรียนเขียนในรูปแบบร้อยแก้ว
• ฝึกการอ่านบทความแนววรรณคดี มีแง่คิด คำคม สุภาษิต ปรัชญา
• นำความรู้ไปสอบวัดระดับภาษาจีน HSK 4 และ A-Level ภาษาจีน (PAT จีน) ได้