คอร์สพิเศษ

คอร์สพิเศษ

หลักสูตรเร่งรัด สำหรับผู้ที่จะไปเรียนต่อหรือทำงานที่ประเทศจีน

เนื้อหา คอร์สพิเศษ
  • เป็นหลักสูตรพิเศษที่ตั้งใจทำขึ้น เพื่อเอื้อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนที่ต้องเตรียมความพร้อมในเวลาที่จำกัด เพื่อไปศึกษาต่อ หรือทำงานที่ประเทศจีน
  • ฝึกเข้มข้นทั้งการทักษะพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การแปล
  • เป็นตำราที่แต่งโดยหงหล่าวซือเอง โดยเน้นไปที่การใช้งานสูงสุดของภาษาในชีวิตประจำวัน
  • จากประสบการณ์ที่ผ่านมา นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อไปเรียนต่อที่จีน สามารถต่อยอดความรู้ได้ และสำรับนักเรียนที่อยู่ในวัยทำงาน เมื่อไปทำงานที่จีน ก็สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับเพื่อนร่วมงานชาวจีนได้

หลักสูตรที่คุณอาจสนใจ