fbpx

คอร์สตะลุยโจทย์ A-Level ภาษาจีน (PAT จีน)

เป็นการติวการสอบ A-Level ภาษาจีน โดยเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่นักเรียนที่ต้องนำความรู้ไปสอบภาษาจีน

เนื้อหา คอร์สตะลุยโจทย์ A-Level ภาษาจีน (PAT จีน)

 

  • เหมาะสำหรับน้องม.ปลายที่ต้องการเตรียมตัวสอบ A-Level ภาษาจีน (PAT จีน) ในระบบ TCAS เพื่อนำผลสอบไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
  • คอร์สตะลุยโจทย์ A-Level ภาษาจีน เป็นการติวเข้มในการสอบ A-Level ภาษาจีน โดยเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่นักเรียนที่ต้องนำความรู้ไปสอบภาษาจีน
  • แนะหลักในการทำข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีเหตุมีผลแก่นักเรียน
  • คอร์สตะลุยโจทย์ A-Level ภาษาจีนของเราครอบคลุมทั้งทุกส่วน คือ สอนคำศัพท์ที่ควรรู้ ไวยากรณ์ที่มีโอกาสเจอในสนามสอบ ความรู้ทั่วไปของจีน เช่น วัฒนธรรมจีน สังคมจีน ประวัติศาสตร์จีน วรรณคดีจีน ความรู้พื้นฐาน  และความถนัดทางภาษาจีน (การอ่าน การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ ฯลฯ)