คอร์สพิชิตศัพท์ HSK 2

คอร์สพิชิตศัพท์ HSK 2

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 2

เนื้อหา คอร์สพิชิตศัพท์ HSK 2
  • คำศัพท์และคำศัพท์เสริมจากข้อสอบ HSK 2 ในอดีตรวม 161 คำ (คำศัพท์ที่เพิ่มขึ้นมาจากในระดับ HSK 1)
  • ประโยคตัวอย่าง 240 ประโยค พร้อมพินอิน
  • คำศัพท์ทุกคำ มีพินอิน คำแปลไทยอย่างครบถ้วน และประโยคตัวอย่างการใช้คำศัพท์ที่หลากหลาย
  • สอนออกเสียงทุกคำอย่างชัดเจนและถูกต้อง
  • วิเคราะห์และอธิบายถึงที่มาของคำศัพท์
  • ลงลึกและอธิบายหมวดนำอักษรจีนของคำศัพท์แต่ละตัว เพื่อให้เข้าใจความหมาย ทราบถึงที่มา ให้ง่ายต่อการจดจำคำศัพท์ และใช้ในการเดาความหมายที่แม่นยำของคำศัพท์ในข้อสอบ
  • ประโยคตัวอย่างการใช้จากทั้งคำศัพท์และคำศัพท์เสริมทุกคำในระดับ HSK 2 รวมถึงนำคำศัพท์ที่อยู่ในระดับ HSK 1 มาเสริมในประโยคด้วย ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงวิธีการใช้ การวางตำแหน่งของศัพท์
  • อธิบายวิธีการแปลและใช้โครงสร้างประโยคแต่ละรูปแบบ
  • แปลทุกประโยคตัวอย่างเป็นภาษาจีนอย่างละเอียด
  • คำศัพท์และประโยคในคอร์สนี้ สามารถนำไปใช้สอบได้จริงและใช้ในชีวิตประจำวันได้

หลักสูตรที่คุณอาจสนใจ