คอร์สพิชิตศัพท์ HSK 1

คอร์สพิชิตศัพท์ HSK 1

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้ HSK ระดับ 1

เนื้อหา คอร์สพิชิตศัพท์ HSK 1
  • สอนคำศัพท์และคำศัพท์เสริมจากข้อสอบ HSK1 ในอดีตรวม 158 คำ
  • ประโยคตัวอย่าง 200 ประโยค พร้อมพินอิน
  • คำศัพท์ทุกคำ มีพินอิน คำแปลไทยอย่างครบถ้วน และประโยคตัวอย่างการใช้คำศัพท์
  • สอนออกเสียงทุกคำอย่างชัดเจนและถูกต้อง
  • วิเคราะห์และอธิบายถึงที่มาของคำศัพท์
  • ลงลึกและอธิบายหมวดนำอักษรจีนของคำศัพท์แต่ละตัว เพื่อให้เข้าใจความหมาย ทราบถึงที่มา ให้ง่ายต่อการจดจำคำศัพท์ และใช้ในการเดาความหมายที่แม่นยำของคำศัพท์ในข้อสอบ
  • ประโยคตัวอย่างการใช้จากทั้งคำศัพท์และคำศัพท์เสริมทุกคำในระดับ HSK 1 ที่จะทำให้เข้าใจถึงวิธีการใช้ รวมถึงการวางตำแหน่งของศัพท์
  • อธิบายวิธีการแปลและใช้โครงสร้างประโยคแต่ละรูปแบบ
  • แปลทุกประโยคตัวอย่างเป็นภาษาไทยอย่างละเอียด
  • คำศัพท์และประโยคในคอร์สนี้ สามารถนำไปใช้สอบได้จริง และใช้ในชีวิตประจำวันได้

หลักสูตรที่คุณอาจสนใจ