คอร์สตะลุยโจทย์ A-Level ภาษาจีน (PAT จีน)

คอร์สตะลุยโจทย์ A-Level ภาษาจีน (PAT จีน)
เป็นการติวการสอบ A-Level ภาษาจีน โดยเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่นักเรียนที่ต้องนำความรู้ไปสอบภาษาจีน

เนื้อหา คอร์สตะลุยโจทย์ A-Level ภาษาจีน (ติว PAT 7.4)

  • เป็นคอร์สติว A-Level ภาษาจีน ที่เหมาะสำหรับน้อง ๆ ม.ปลาย ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ A-Level ภาษาจีน (PAT จีน) ในระบบ TCAS เพื่อนำผลสอบไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
  • คอร์สตะลุยโจทย์ A-Level ภาษาจีน ของโรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร (หงหล่าวซือ) เป็นการติวเข้มในการสอบ A-Level ภาษาจีน โดยเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่นักเรียนที่ต้องนำความรู้ไปสอบภาษาจีน
  • แนะหลักในการทำข้อสอบ A-Level ภาษาจีน อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างมีเหตุมีผลแก่นักเรียน
  • คอร์สตะลุยโจทย์ A-Level ภาษาจีนของเรา จะครอบคลุมทุกส่วน ประกอบด้วย การสอนคำศัพท์ที่ควรรู้ ไวยากรณ์ที่มีโอกาสเจอในสนามสอบ ความรู้ทั่วไปของจีน เช่น วัฒนธรรมจีน สังคมจีน ประวัติศาสตร์จีน วรรณคดีจีน ความรู้พื้นฐาน และความถนัดทางภาษาจีน (การอ่าน การสังเคราะห์ การวิเคราะห์ ฯลฯ)

หลักสูตรที่คุณอาจสนใจ