fbpx

คอร์สตะลุยโจทย์ ข้อสอบ HSK 5 

เน้นคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยจากข้อสอบจริง คำศัพท์ สำนวน รูปแบบประโยค แนวข้อสอบ มีโอกาสสูงมากที่จะวนกลับมาออกสอบใหม่ เป็นการพานักเรียนไปเก็บประสบการณ์จริง

คอร์สตะลุยโจทย์ ข้อสอบ HSK 5 แบ่งออกเป็น 2 คอร์ส 
เนื้อหา คอร์สตะลุยโจทย์ ข้อสอบ HSK 5 
  • ฝึกทำข้อสอบ HSK 5
  • ติวอย่างเจาะลึกจากโจทย์ที่เคยออกสอบจริง ซึ่งคำศัพท์ สำนวน รูปแบบประโยค แนวข้อสอบ มีโอกาสสูงมากที่จะวนกลับมาออกสอบใหม่ เป็นการพานักเรียนไปเก็บประสบการณ์จริง
  • มีเทคนิคการติวสอบพิเศษ เปี่ยมประสิทธิภาพ ที่ทำให้นักเรียนจดจำได้และได้ประโยชน์สูงสุด
  • เน้นคำศัพท์ที่ออกสอบบ่อยจากข้อสอบจริง
  • อธิบายที่มา ความหมาย และรากศัพท์ของคำศัพท์