หลักสูตร

Featureimage Freelearn

ทดลองเรียนฟรี!

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่การเรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือ ท่านจะได้เรียนภาษาจีนตามเทคนิคการสอนของหงหล่าวซือ จากการทดลองเรียนภาษาจีนในครั้งนี้

Featureimage Online

เรียนภาษาจีนออนไลน์

จุดเด่นของคอร์สและตำรา หลักสูตรและตำราแต่งโดยหงหล่าวซือ มีเนื้อหาและบทสนทนาที่สามารถนำไปใช้จริงในชีวตจริง

หลักสูตรมาตรฐาน

Featureimage Newstudent

สำหรับนักเรียนใหม่

“เปลี่ยนการเรียนภาษาจีนแบบผิดๆ เป็นเทคนิคที่ใช้ได้จริง” สอนภาษาจีนให้เป็นอีกหนึ่งภาษา ด้วยเทคนิคการสอนที่เฉพาะตัวของหงหล่าวซือ ที่ใช้งานได้จริง หลักสูตรที่เข้มข้น

คอร์สเตรียมความพร้อมปี 1

คอร์สเตรียมความพร้อมปี 1

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนเลย เริ่มจากศูนย์ คอร์สนี้ผู้เรียนจะคุ้นชินกับภาษาจีน สำเนียงของคนจีนมากขึ้น เน้นการฝึกทักษะ พูด ฟัง อ่าน เขียน แปล และนำไปต่อยอดได้ในชีวิตประจำวัน สื่อสารเบื้องต้นได้

คอร์สภาษาจีนมาตรฐานปี 1

คอร์สภาษาจีนมาตรฐานปี 1

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งตำราแต่งเองโดยหงหล่าวซือ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของนักเรียนไทยในชีวิตจริง และเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบเจอทั่วไปในตำราที่มาจากประเทศจีนโดยตรง

คอร์สภาษาจีนมาตรฐานปี 3

คอร์สภาษาจีนมาตรฐานปี 3

เป็นตำราที่หงหล่าวซือแต่งขึ้นมา เพื่อต่อยอดความรู้นักเรียนที่ได้ปูพื้นมาสองปีอย่างมีระบบขั้นตอน

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก - มัธยมศึกษา

คอร์สภาษาจีนมัธยมศึกษา ระดับ 1

คอร์สภาษาจีนมัธยมศึกษา ระดับ 1

เหมาะสำหรับน้องๆมัธยมต้น-ปลาย ที่ต้องการปูพื้นฐานให้แน่น ทั้งตัวอักษรจีนและพินอิน เพื่อนำไปต่อยอดในห้องเรียนที่โรงเรียน นักเรียนสามารถนำไปสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ดี

คอร์สภาษาจีนมัธยมศึกษา ระดับ 2

คอร์สภาษาจีนมัธยมศึกษา ระดับ 2

เหมาะสำหรับน้องๆมัธยมต้น-ปลาย ที่ต้องการปูพื้นฐานให้แน่น ทั้งตัวอักษรจีนและพินอิน เพื่อนำไปต่อยอดในห้องเรียนที่โรงเรียน นักเรียนสามารถนำไปสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ดี

คอร์สภาษาจีนมัธยมศึกษา ระดับ 3

คอร์สภาษาจีนมัธยมศึกษา ระดับ 3

บทเรียนและตำราเป็นสถานการณ์จริงที่นักเรียนจะได้เจอในชีวิตประจำวันทั้งในรั้วและนอกรั้วโรงเรียน ซึ่งเป็นความรู้ที่นักเรียนต้องสั่งสมเพื่อพัฒนาระดับภาษาจีนของตนในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

คอร์สสำหรับการสอบวัดระดับภาษาจีน

คอร์สตะลุยโจทย์ ข้อสอบ HSK 5

คอร์สตะลุยโจทย์ ข้อสอบ HSK 5

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการติวความรู้ภาษาจีน เพื่อนำไปสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนระดับ HSK 5 ที่มีความซับซ้อน และระดับภาษาที่สูงขึ้น

คอร์สภาษาจีนพิเศษ

คอร์สพิเศษ

คอร์สพิเศษ

หลักสูตรเร่งรัด สำหรับผู้ที่จะไปเรียนต่อหรือทำงานที่ประเทศจีน

คอร์สสนทนาภาษาจีน

คอร์สสนทนาภาษาจีน

เมื่อนักเรียนได้ศึกษาภาษาจีนในคอร์สมาตรฐานระดับต่างๆไปแล้ว คอร์สสนทนาทั่วไปนี้จะเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่สามารถพัฒนาการพูด การสื่อสารของนักเรียนให้เป็นธรรมชาติและคล่องแคล่วยิ่งขึ้น