fbpx

หลักสูตร

หลักสูตรพิเศษ

คอร์สฝึกภาษาจีนผ่านบทเพลง

เป็นตำราที่ตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อเติมเต็มความรู้นักเรียนในระดับสูง ฝึกภาษาเขียนนักเรียนอย่างเข้มข้น

คอร์สมาตรฐานสำหรับเด็ก

ปลูกฝังและบ่มความรักชอบของเด็กในภาษาจีนด้วยการสอนที่พิเศษ เอาใจใส่ และด้วยสื่อการสอนต่างๆ

คอร์สติวการสอบ PAT 7.4 (PAT จีน)

เป็นการติวการสอบ PAT 7.4 จีนโดยเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่นักเรียนที่ต้องนำความรู้ไปสอบภาษาจีน

คอร์สพิเศษ

หลักสูตรเร่งรัด สำหรับผู้ที่จะไปเรียนต่อหรือทำงานที่ประเทศจีน

คอร์สธุรกิจ

ปกติแล้ว ตำราภาษาจีนธุรกิจทั่วไป แม้จะเป็นเล่ม 1 ที่มาจากปักกิ่ง จะเรียนได้นั้นต้องอาศัยพื้นฐานภาษาจีนระดับหนึ่งจึงจะเรียนได้ จะไม่มีการปูพื้นฐานภาษาจีนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ศูนย์ แต่ความพิเศษของตำราชุดนี้ จะมีการวางรากฐานภาษาอย่างดีให้จากจุดเริ่มต้น

คอร์สสนทนาภาษาจีน

เมื่อนักเรียนได้ศึกษาภาษาจีนในคอร์สมาตรฐานระดับต่างๆไปแล้ว คอร์สสนทนาทั่วไปนี้จะเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่สามารถพัฒนาการพูด การสื่อสารของนักเรียนให้เป็นธรรมชาติและคล่องแคล่วยิ่งขึ้น

คอร์สมาตรฐาน

คอร์สมาตรฐานปี 1

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น ซึ่งตำราแต่งเองโดยหงหล่าวซือ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของนักเรียนไทยในชีวิตจริง และเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบเจอทั่วไปในตำราที่มาจากประเทศจีนโดยตรง

คอร์สมาตรฐานปี 2

เป็นตำราที่หงหล่าวซือตั้งใจแต่งขึ้นเอง เพื่อประโยชน์สูงสุดของการเรียนของนักเรียน

คอร์สมาตรฐานปี 3

เป็นตำราที่หงหล่าวซือแต่งขึ้นมา เพื่อต่อยอดความรู้นักเรียนที่ได้ปูพื้นมาสองปีอย่างมีระบบขั้นตอน

คอร์สมาตรฐานปี 4

เป็นตำราที่หงหล่าวซือแต่งขึ้นเพื่อต่อยอดความรู้นักเรียนในระดับที่สูงขึ้น

คอร์สมาตรฐานปี 5 และ 6

เป็นตำราที่ตั้งใจแต่งขึ้นเพื่อเติมเต็มความรู้นักเรียนในระดับสูง ฝึกภาษาเขียนนักเรียนอย่างเข้มข้น