คุณ ชนัดดา

ที่พี่มาเรียนกับหงหล่าวซือ คือ คนเราจะมีจุดยืนและเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเริ่มจากวิธีคิดก่อน  คิดอยากเรียนภาษาจีน  คิดแล้วลงมือทำคือมาสมัครเรียนที่โรงเรียนกับหงหล่าวซือค่ะ พูดถึงเรียนกับจอคอมพิวเตอร์ดีมากค่ะ พี่ชอบมาก ทำให้เรามีสมาธิในการเรียนอย่างต่อเนื่อง ได้รับวิชาความรู้ในบทนั้นๆ มากขึ้นค่ะ

หงหล่าวซือท่านสอนดีมากสอนเก่ง  สอนตั้งใจสอนมากค่ะ พี่คิดว่า ถ้าลูกศิษย์ทุกท่านของหงหล่าวซือ ตั้งใจเรียนและขยันจะต้องเก่งทุกคนแน่นอนค่ะ พูดถึงความชอบ  พี่ชอบเรียนภาษาจีนมาก เพราะสมัยเด็ก ๆ พี่เรียนมาน้อยค่ะ เป้าหมายในชีวิตพี่ออยากเป็นล่ามแปลหนังสือค่ะ ชอบท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่าง ๆ  ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

คิดว่า ภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญมากในการท่องเที่ยวนะคะ  นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาจีนก็สำคัญมากเพราตอนนี้ภาษาจีนเขาใช้กั่นทั่วโลกนะคะ  พูดถึงความจำ ด้วยความที่พี่เป็นคนอายุมากแล้ว  ความจำจะสู้เด็กๆ ไม่ได้  ความจำไม่ค่อยดี  คือต้องอาศัยความขยันมากขึ้น  ทบทวนบทเรียนมากขึ้นแต่พี่ก็สู้นะคะ  เพื่อหวังผลที่ดีในวันข้างหน้า

พูดถึงการเรียน พี่ตั้งใจเรียนมากค่ะ จะพูด ฟัง อ่าน เขียน เยอะๆ  ทบทวนบ่อยๆ พี่จะเป็นกำลังใจให้น้องๆ นะคะ  เราจะเรียนไปด้วยกัน เราจะได้สู้ไปด้วยกัน สู้ สู้ ค่ะ

รีวิวที่คุณอาจสนใจ