คุณโบว์

ความรู้สึกหลังจากที่ได้เรียนกับหงหล่าวซือ ได้พัฒนาภาษาจีนของตัวเองในทุกๆ ด้านให้ดีขึ้น ด้านการอ่าน หรือ การพูดภาษามีความคล่องขึ้นและพูดได้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ได้ฝึกและสนุกไปกับการพูดและการอ่านภาษาจีนด้านการฟังมี สามารถฟังและจับใจความได้มากยิ่งขึ้น สามารถเข้าใจและโต้ตอบออกมาได้เป็นภาษาจีนได้เร็วขึ้นมีความมั่นใจและกล้าที่จะพูดมากขึ้น

สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนกับหงหล่าวซือไปใช้กับการเรียนที่โรงเรียนได้ สามารถช่วยเหลือเพื่อนๆ ในด้านภาษาจีนได้บ้างตามความรู้ที่มี ได้แบ่งปันความรู้ให้กับคนอื่นๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ที่มีทั้งคำศัพท์ระดับเบื้องต้นไปถึงคำยากๆ ที่หล่าวซือได้นำมาสอนถึงรากศัพท์ แยกส่วนประกอบของคำเหล่านั้นๆ ทำให้จำคำศัพท์และวิเคระห์คำศัพท์ใหม่ได้มากยิ่งขึ้นและการเรียนไวยากรณ์กับหงหล่าวซือ เรียนจากประโยคที่อยู่ในบทเรียน ทำให้สามารถจำโครงสร้างส่วนประกอบของประโยคได้โดยไม่ต้องท่องจำ

และเมื่อเจอข้อสอบที่วัดในเรื่องไวยากรณ์ก็สามารถใช้ความคุ้นชินหรือเทียบกับประโยคที่หงหล่าวซือเคยสอน ทำให้ทำข้อสอบนั้นได้และสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่าการเรียนภาษาจีนกับหงหล่าวซือนั้นต่างจากที่อื่นที่เคยเรียนมา คือ การสอนบทกวีจีนที่สอนให้เข้าใจในบทกวีที่นักกวีเรียบเรียงออกมาอย่างมีความหมายค่ะ

รีวิวที่คุณอาจสนใจ