คุณอังศุพร นันทวรรณ

หล่าวซือมักจะพาทบทวนบทเรียน พาพูดซ้ำๆ หลายๆ ครั้งทำให้พูดได้คล่องปากและติดปาก จนสามารถพูดออกมาได้อัตโนมัติ หล่าวซือจะเพิ่มคำศัพท์ใหม่ๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันให้เสมอ ทำให้ได้ความรู้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีการฝึกแปล ฝึกพูดโดยไม่ดูหนังสือ ซึ่งเป็นการฝึกให้สามารถจำบทความภาษาจีนได้ง่ายขึ้น

รีวิวที่คุณอาจสนใจ