น้องเจน

สอบติด จุฬาฯ คณะที่ตั้งใจ ด้วยคะแนนสอบ PAT 7.4 จีน 258 (จากคะแนนเต็ม 300)

ส่วนตัวดิฉันสนใจที่จะศึกษาภาษาจีนมาตั้งแต่เด็ก ๆ แต่ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ ทั้งเรื่องเวลา การเดินทาง และอื่น ๆ ทำให้เพิ่งมีโอกาสได้ศึกษาอย่างจริงจัง เมื่อประมาณสองถึงสามปีก่อนที่โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษร (สาขาวิสุทธานี)ผ่านระบบวิดีโอ การเรียนที่นี่เน้นพัฒนาทักษะฟัง,พูด,อ่าน,เขียนไปพร้อม ๆ กันอย่างเป็นธรรมชาติ โดยแต่ละสัปดาห์จะเรียนเนื้อหาในบทเรียนที่ประกอบไปด้วยคำศัพท์ บทสนทนา บทความสั้น บทกลอน ฯลฯ โดยเนื้อหาในแต่ละบทเรียนนั้นอาจกล่าวได้ว่ามีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันที่เราอาจจะได้ประสบพบเจอ และเราอาจจะได้ใช้สนทนาโต้ตอบกับชาวจีนในอนาคต

ในแต่ละสัปดาห์ดิฉันได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ผ่านบทเรียนหลายบท โดยการตั้งใจเรียนในห้องให้เต็มที่ที่สุด และบันทึกเสียงกลับไปฝึกฝนต่อที่บ้าน ในการเรียนเหล่าซือจะพาทบทวนสิ่งทีเรียนไปของสัปดาห์ที่แล้วก่อน จากนั้นจึงจะพาเข้าสู่บทเรียนใหม่โดยให้ฝึกฟัง แปลจีน-ไทย/ไทย-จีน และสอนคำศัพท์ใหม่ ๆ ที่ปรากฏในบทนั้น ๆ แรกเริ่มดิฉันไม่ค่อยชินกับการ ‘พูด’ ตามเหล่าซือเท่าไหร่นัก ‘พูด’ ในที่นี้คือการท่องบทเรียนออกมาตามที่เหล่าซือพาท่องซึ่งไม่ใช่แค่รอบเดียว แต่เป็นการท่องซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบมาก ๆ ท่องจนสามารถพูดออกมาได้อย่างคล่องปาก ตอนแรกดิฉันรู้สึกสงสัยว่าทำไมต้องท่องซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบขนาดนี้ แต่ก็ฝึกฝนไปตามที่เหล่าซือบอก จนวันหนึ่งระหว่างเดินทางกลับบ้านหลังเลิกเรียน ดิฉันมีโอกาสได้พูดคุยกับนักท่องเที่ยวชาวจีน และพบว่าตนเองสามารถพูดโต้ตอบได้ทันที และยังได้รับคำชมอีกด้วยว่าพูดได้ชัดมาก จึงเข้าใจว่าการท่องตามจนสามารถพูดได้คล่องนั้นเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเรียนภาษาที่ใช้แล้วได้ผลมากนั่นเอง จากนั้นมาดิฉันจึงยิ่งขยันท่องตามมาก ๆ เพื่อในอนาคตจะได้ใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วขึ้นไปอีก นอกจากฝึกท่องตามพร้อมกับฟังไฟล์เสียงที่บันทึกจากในห้องแล้ว ดิฉันก็จะพยายามแบ่งเวลามาคัดเขียนคำศัพท์บางคำที่ยังจดจำไม่ได้ แต่ถ้าสัปดาห์ไหนแบ่งเวลาจากการเรียนที่โรงเรียนมาฝึกฝนได้น้อยก็จะตั้งใจทบทวนในห้องกับเหล่าซือในสัปดาห์ถัดไปให้มากกว่าเดิมเป็นสองเท่าทดแทนกัน ดิฉันมักจะย้ำกับตัวเองอยู่เสมอว่าการเรียนภาษานั้นต้องอาศัยการฝึกฝน ยิ่งการเรียนภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาแม่ และต้องการเรียนให้ได้ผลดีนั้นยิ่งต้องฝึกฝนให้หนัก ดังนั้น ดิฉันจึงตั้งใจฝึกฝนอยู่สม่ำเสมอ และตั้งใจว่าจะไม่หยุดพัฒนาตัวเอง

สุดท้ายนี้ ดิฉันอยากจะขอขอบพระคุณเหล่าซือมา ณ ที่นี้ ที่ได้มอบความรู้ ข้อคิด และคุณธรรมต่าง ๆ ให้ดิฉันผ่านการเรียนการสอนที่เข้มข้นแม้จะเป็นการเรียนผ่านวีดิโอ ขอขอบพระคุณพี่ ๆ ทุกคนที่มอบความเป็นกันเอง และให้ความช่วยเหลือดิฉันมาตลอด และขอขอบพระคุณครอบครัวที่ช่วยสนับสนุนดิฉันในทุก ๆ ด้านเสมอมา

รีวิวที่คุณอาจสนใจ