นายศิวัช มาสมพงษ์

ผมชื่อนายศิวัช  มาสมพงษ์  ชื่อเล่น มูมู่ ผมจะมาบอกเล่าประสบการณ์ที่เรียนกับหงหล่าวซือครับ 

โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษรมิใช่สถาบันกวดวิชาเอกเช่นสถาบันอื่นทั่วไป แต่เป็นสถาบันที่สอนให้นักเรียนเป็นคนเก่งทางด้านภาษาจีน และมิใช่เป็นคนเก่งอย่างเดียว แต่สอนให้นักเรียนรู้กว้าง รู้ลึก รู้จริง และนำภาษาจีนมาประยุกต์ใช้ได้อย่างธรรมชาติ กล่าวคือการเรียนภาษาจีนมิใช่แค่เขียนได้พูดเป็นอย่างเดียว แต่สถาบันนี้ได้สอนผมให้เขียนและพูดอย่างเป็นธรรมชาติ สามารถจำแนกได้ว่าภาษามีระดับ ภาษาระดับนี้ควรจะพูดกับคนระดับไหน เพราะภาษาแม้จะมีความหมายเหมือนกัน แต่ก็มีความแตกต่างในการใช้ ซึ่งสิ่งเหล่านั้นหงหล่าวซือได้สอนอย่างครบถ้วน

วิธีการสอนของหงหล่าวซือนั้นมิได้สอนให้เด็กฉลาด รู้แต่เพียงวิชาการอย่างเดียว แต่สิ่งที่ทำให้ผมประทับใจอีกอย่างคือหงหล่าวซือได้สอดแทรกแง่คิดในการใช้ชีวิตและคุณธรรมโดยการเรียนการสอนภาษาจีน และมีการอธิบายรากศัพท์ของภาษาจีนซึ่งเป็นประโยชน์กับผมมาก เพราะในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือการสอบวัดระดับภาษาจีนนั้นเรามิอาจจำคำศัพท์ในภาษาจีนได้ทั้งหมด แต่หงหล่าวซือได้สอนรากศัพท์พร้อมความหมายประกอบ ทำให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอบได้ อนึ่งการสอนภาษาจีนของหงหล่าวซือมิใช่การสอนแบบติวเตอร์ แต่เป็นการสอนแบบคุณครูผู้มุ่งเน้นให้ลูกศิษย์มีความรู้อย่างเต็มเปี่ยม ซึ่งวิธีการสอนของหงหล่าวซือนี้ทำให้ผมจำภาษาจีนได้ติดหัว เวลาเจอคนจีนก็สามารถพูดตอบโต้ได้อย่างทันที โดยมิต้องนึกคำ ทำให้ดูเป็นธรรมชาติมาก

สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่า ขอขอบคุณหงหล่าวซือผู้ซึ่งเป็นคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ให้สามารถมั่นใจในการพูดภาษาจีนได้อย่างดี ขอขอบพี่ ๆ ทุกคนในโรงเรียนนี้ที่มีความเป็นกันเอง ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี โรงเรียนสอนภาษาจีนเพียรอักษรมิใช่แค่สถาบันกวดวิชา แต่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สามของผมทีเดียวเลยครับ

รีวิวที่คุณอาจสนใจ