คุณ สัมพันธุ์ วัฒนปัญญาสกุล แพทย์ศัลยกรรม รพ.เปาโลโชคชัย4

ประโยชน์ที่ได้รับจากคอร์สที่หล่าวซือสอนคือ ได้รู้ที่ไปที่มาของคำศัพท์ต่างๆ  รู้ภาษาง่ายๆที่ควรใช้ในชีวิตประจำวัน หล่าวซือขยันขันแข็งในการสอน  ย้ำข้อความและท่องประโยคที่ควรจะจดจำซ้ำแล้วซ้ำอีก(จนกว่าจะจำได้)

รีวิวที่คุณอาจสนใจ