คุณสมชาย (กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอกชน)

ได้เรียนรู้ภาษาจีนตั้งแต่เริ่มแรกของตำราจีนในปักกิ่งอย่างมีระบบและทำให้เรียนอย่างน่าสนใจและติดตามเพราะได้รับคำแนะนำจากหล่าวซือ ในขณะเรียนเรื่องการออกเสียง สำเนียงที่ใช้รูปแบบประโยคที่ถูกต้องตามแบบฉบับจีนปักกิ่ง ทำให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในภาษาจีนอย่างถูกต้อง

ด้วยการแสดงออกที่ถูกลักษณะตลอดเวลา 3 ชั่วโมงที่หล่าวซือสอนการสอนเป็นไปอย่างมีระบบตามตำราจีนปักกิ่งมีการเสริมคำศัพท์ต่างๆมีประโยชน์ในการสร้างประโยคการเรียน นักเรียนไม่รู้สึกเบื่อที่จะต้องมาเรียน เพราะหล่าวซือจะมีความรู้ใหม่มาให้กับนักเรียนในทุกๆครั้งที่เรียน หล่าวซือเข้าใจรายละเอียดของภาษาทั้งจีนและไทยเป็นอย่างดีสามารถเปรียบเทียบรูปประโยคที่ถูกต้องทั้งไทยและจีน ซึ่งทำให้นักเรียนเข้าใจได้ง่าย

รีวิวที่คุณอาจสนใจ