คุณวาสิน

หล่าวซือมีเทคนิคการสอนที่แตกต่างจากสถาบันอื่น ทำให้ผู้เรียนเข้าใจภาษาจีนอย่างถูกต้อง ท่านเน้นให้ผู้เรียนทำอะไรเพียงอย่างเดียว หมายถึง ถ้าฟังก็ฟังเพียงอย่างเดียว ไม่เขียนไปด้วยพร้อมๆกัน ทำให้ได้รับประสิทธิภาพมากขึ้น ในความคิดของข้าพเจ้า สถาบันเพียรอักษรทำให้ข้าพเจ้าได้ฝึกพูดภาษาจีนอย่างจริงจังมากกว่าสถาบันกวดวิชาอื่นที่เคยได้เรียนมาและความประทับใจอีกอย่างหนึ่ง หล่าวซืออนุญาตให้นำเทปบันทึกมาอัดได้ จึงสามารถนำมาฝึกต่อที่บ้านได้ทุกวันไม่ใช่แค่วันเรียน

รีวิวที่คุณอาจสนใจ