คุณวัลยา ข้าราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา

เดิมที่คิดว่าภาษาจีนยากมากและจะเป็นภาษาสุดท้ายที่เรียน แต่พอมาเจอหงหล่าวซือสอน ก็รู้สึกสนุกที่จะเรียนรู้ภาษาจีน และทำให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติตั้งแต่ตอนนั้นเลย หงหล่าวซือสอนเพลินมาก นักเรียนได้พูดตลอด 3 ชั่วโมงที่เรียนไม่มีหยุด หงหล่าวซือมีพลังในการสอนมาก ทำให้เรียนสนุกตลอดชั่วโมงเรียน

การที่หงหล่าวซือทบทวนซ้ำๆก่อนเริ่มเรียน ก็ทำให้นักเรียนที่อาจไม่มีเวลาทบทวนได้มาทบทวนในชั่วโมงเรียนอีกครั้ง ส่วนการท่องคำศัพท์ของหงหล่าวซือ เราก็จะได้ประโยคใหม่ๆไปใช้พูดในชีวิตประจำวันได้เลย เป็นการสอนให้ท่องติดปากจนชินปากนั่นเอง  อีกเทคนิคหนึ่งที่คิดว่าไม่มีที่ไหนให้นักเรียนทำคือ การอัดเทปกลับไปฟังทบทวน เราได้ใช้ประโยชน์จากเทปที่อัดได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆ  เวลาเรียนทุกครั้งรับรู้ถึงพลังและความตั้งใจสอนอย่างแรงกล้าของหงหล่าวซือที่อยากให้นักเรียนทุกคน พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีนให้ซึมซับเสมือนเป็นภาษาไทย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็อยู่ที่ตัวเราเองว่าจะ มุ่งมั่น ขยัน และตั้งใจ เพื่อประสบความสำเร็จตามที่ตนเองมุ่งหวังไว้หรือเปล่า

รีวิวที่คุณอาจสนใจ