คุณพจนา (พนักงานขาย บริษัทเอกชน)

เวลาเรียนศัพท์ใหม่จะได้รู้ถึงรากศัพท์ของคำนั้นๆได้รู้ที่มาซึ่งช่วยให้จดจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น  หล่าวซือจะรู้ถึงแก่นของศัพท์นั้นๆน่าทึ่งจริงๆกับสิ่งที่หล่าวซือรู้

การเพิ่มเติมในส่วนของการสร้างประโยคกับศัพท์ใหม่ที่เรียนเคยเรียนผ่านมา  ทำให้รู้จักกับรูปแบบประโยคกับศัพท์ใหม่กับที่เรียนผ่านมา  ทำให้รู้จักกับรูปแบบประโยคใหม่ๆนอกเหนือจากบทเรียนซึ่งเป็นประโยคที่อยู่ในชีวิตประจำวันและหล่าวซือยังได้สอดแทรก  คำศัพท์ใหม่ๆ เข้าไปอีก ได้ประโยชน์มากทีเดียว
ได้ฝึกทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนโดยหล่าวซือจะให้ความสำคัญกับทั้ง4ส่วนเท่ากันในการเรียนภาษาจีน  เราได้ฝึกการฟังโดยที่ไม่ดูตัวอักษร ได้ฝึกการพูดจากการฝึกแต่งประโยค  ฝึกการอ่านจากอ่านบทสนทนาและได้ฝึกการเขียน ตัวอักษรจีนด้วยลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องไม่น่าเชื่อว่าเวลา2ปีกว่าๆที่ได้เรียนกับเหล่าซือจะได้รู้อะไรมากขนาดนี้ และมีการพัฒนาการที่รวดเร็ว

นอกจากคำศัพท์จากบทเรียนแต่ละบท  หล่าวซือจะได้เพิ่มเติมศัพท์เสริมให้อีกมากมายทำให้รู้คำศัพท์อีกมากซึ่ง คำศัพท์เหล่านั้นอาจจะอยู่ในบทเรียนถัดๆไป ซึ่งพอถึงเวลาที่เรียนบทเรียนบทนั้นจริงๆ ก็จะจำคำศัพท์ได้รวดเร็วขึ้น

ในแต่ละบทหล่าวซือจะสอดแทรกนิทาน,เรื่องสั้น ที่สนุกและน่าสนใจให้เรียนรู้  ซึ่งนอกจากจะได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ ยังได้ความรู้เกี่ยวกับ นาทน  ตำนาน รื่องเล่าต่างๆ ของประเทศจีนเป็นเกร็ดความรู้

หล่าวซือมีความตั้งใจในการสอนและเอาใจใส่นักเรียนอย่างมาก

รีวิวที่คุณอาจสนใจ