คุณแพร

“หงหล่าวซือมีเทคนิคการสอนที่ทำให้ภาษาจีนง่ายขึ้น จากคนที่ไม่เคยเรียนมา จึงไม่มีพื้นฐานเลย ตอนเริ่มเรียนแรกๆ รู้สึกว่ายากมาก ทั้งการฟัง การอ่าน รวมถึงการเขียน แต่หงหล่าวซือมีวิธีสอนการจำอักษรภาษาจีนว่าสื่อถึงอะไร ถึงแม้อาจจะไม่รู้ความหมาย แต่การเรียนภาษาก็ต้องอาศัยการฝึกฝน การทำการบ้าน ทั้งการเขียนและการพูด ทุกๆครั้งที่ตามไม่ทัน หงหล่าวซือจะมีการทบทวนให้เสมอ ทำให้รู้สึกว่าไม่เร็วจนเกินไปและคุ้นชินมากขึ้น”

รีวิวที่คุณอาจสนใจ