คุณแบม

หงหล่าวซือสอนเข้าใจง่าย แม้จะไม่ได้เรียนสด โดยหงหล่าวซือสอนตั้งแต่พื้นฐานพยัญชนะ  การออกเสียง และ pinyin ต่างๆ  อีกทั้งระหว่างเรียนมีการฝึกพูด  และให้คำศัพท์ใหม่นอกจากในตำรา  ให้ความรู้การผสมดำในภาษาจีนช่วยให้เข้าใจที่มาของคำมากชึ้น  แต่นอกจากการสอนของหงหล่าวซือแล้ว  คือการฝึกตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญในการเรียนด้วย

รีวิวที่คุณอาจสนใจ